POHLED NA ŠUMAVSKÝ POHÁR ZEVNITŘ

Ing. Slavomil Brandtl, ředitel ISŠL Vimperk

25. září 1999 skončil ve Vimperku již VII. ročník mezinárodní dřevorubecké soutěže ŠUMAVSKÝ POHÁR, který se poprvé konal přímo v sídle obou pořadatelů, Integrované střední školy lesnické a Lesního závodu Boubín.

ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ

Na úvod pouze krátké vysvětlení, proč ve Vimperku a ne v Prachaticích. Není za tím ani roztržka pořadatelů z ISŠL s firmou Planter či městem Prachatice, ale jedině a pouze dohoda o spolupráci a pomoci městu Vimperku oživit dění ve Vimperku. V zákulisí se sice o důvodech mnoho spekulovalo, ale pravda je popsána výše. Byli jsme si vědomi velkého rizika oddělení soutěže od výstavy EUROFOREST, především neúčast diváků a nezájem sponzorů nás děsily. Obojí se ale nenaplnilo. Naopak, lze říci, že diváci byli “hladovější”, snad proto, že nepřevažovali lesníci, ale široká veřejnost, neboť náplní dění oněch dnů ve Vimperku bylo motto: “Člověk a příroda”. V minulosti se v Prachaticích lesníci na soutěž podívali, ale brzy pokračovali dále, neboť práci s pilou znají a na výstavě byla další odborná a zajímavá náplň. Nevím, jak se neúčast ŠUMAVSKÉHO POHÁRU na výstavě EUROFOREST projevila v zájmu diváků, případně vystavovatelů, ale věřím, že naše svobodné a nevynucené rozhodnutí je akceptováno a bude na EUROFO-RESTU nahrazeno jiným způsobem. Ale již dosti o přesunu soutěže.

ÚROVEŇ SOUTĚŽE SE ZVYŠUJE

Nehodlám zde popisovat výsledky, tyto jsou zveřejněny jinde, ale dnes již věřím zahraničním závodníkům a jejich doprovodu, že ŠUMAVSKÝ POHÁR je kvalitně připravenou soutěží na světové úrovni s vynikající konkurencí. Dlouho jsme si to jako pořadatelé nechtěli připustit, ale stále zvyšující se zájem závodníků, jejich hodnocení podobných soutěží, na kterých se zástupci naší školy za poslední roky zúčastnili, to potvrzují. Pro někoho tato slova možná vyzní jako přílišná chlouba. Ano, ale ne naší školy, je to chlouba České republiky.

Jako dobrý nápad se projevila spolupráce LČR, Lesního závodu Boubín, Integrované střední školy lesnické a firmy STIHL ve výtvarné akci pro děti, ve které účastníci malovali les, jak ho vidí dětskýma očima. Sešlo se celkem asi 500 obrázků a nutno podotknout, že každý autor byl některou ze tří výše uvedených firem odměněn drobnou pozorností. (Po společném otevření “Školy lesa” ve Vimperku - ISŠL a LČR, viz Listy Prachaticka, ze soboty dne 3. 7. 1999, se ukazuje, že spolupráce lesnických škol s LČR může být velkým přínosem pro budoucí generace.)

Velkou atrakcí pro diváky letošní soutěže byl i hod speciální sekerou na terč. Šlo o premiéru této disciplíny v ČR. Vynikají v ní především kanadští a novozélandští závodníci, ale protože ve Vimperku nebyli, zvítězil reprezentant ISŠL František Wáwrů.

JAK NOMINOVAT ČESKÉ REPREZENTANTY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA?

Na soutěži se podle mne jeden velký problém přece jen objevil. Výsledková listina ukazuje, že pokud mají naši závodníci formu, vyrovnají se světovým špičkám. Nejkřiklavějším (a nespravedlivým) je přístup k Hubertu Bartákovi. Jeho výsledky jsou patrné z výsledkové listiny. Jde v současnosti o jednoho z nejlepších (pokud ne přímo nejlepšího českého závodníka). A v čem je onen nespravedlivý přístup? Ve způsobu nominace české reprezentace, kterou praktikuje Hlavní organizační výbor mistrovství ČR. Nejenže nominuje závodníky podle rok starých výsledků, ale Hubertu Bartákovi po jednom zaváhání na soutěži v roce 1998, neumožnil tento výbor ani pokus vybojovat si účast na mistrovství světa v roce 2000 v Norsku. Napadá mne jediný důvod tohoto způsobu nominace. Obava obhájit svůj názor na složení reprezentace. Takto se prohlásí, že rozhodly výsledky předchozích dvou let! A to ani nemluvím o takových maličkostech, jako je třeba neexistence “reprezentačního dresu” pro české družstvo. Jen málo zemí na mistrovství světa toto oblečení ve svých národních barvách nemá.

Chtěl bych tímto členy Hlavního organizačního výboru mistrovství ČR poprosit: změňte způsob nominace české reprezentace, a to již pro MS v Norsku. A pokud toto z nějakého vlastního přesvědčení nemůžete udělat, uvolněte svá místa, vždyť jak by dopadl jakýkoliv trenér jakéhokoliv sportu při takovémto způsobu nominace. Jsem přesvědčen, že nedobré výsledky z minulosti mají hlavní příčinu i ve způsobu nominace. Vím, že v lesním hospodářství je mnoho problémů, více důležitějších, ale neprospěly by jménu českého lesnictví i důstojnější výsledky na MS? Nevím, kdo jmenuje členy Hlavního organizačního výboru, ale pane náměstku ministra zemědělství ČR ing. Pavle Rybníčku, nestojí výše napsané alespoň za úvahu?

ZÁVĚR

Ale zpět k soutěži! Někteří závodníci, rozhodčí i diváci se ptali, proč není mezi sponzory firma HUSQVARNA (nebyla sponzorem ani v roce 1998). Sponzorství včetně možnosti reklamy jí samozřejmě bylo nabídnuto jako ostatním firmám (stejně i v loňském roce), ale více my, jako pořadatelé, ovlivnit nemůžeme. Možná jde o neschopnost komunikace mezi některými firmami či lidmi, ale škola v žádném případě nebude zasahovat do vztahů těchto firem. Ovšem na druhé straně se jimi ani nenecháme ovlivňovat či vydírat.

Na závěr lze říci, že prestiž soutěže ve světě i u nás stoupá, bylo a je uzavíráno mnoho nových a utužována stará přátelství. A o to nám hlavně jde! Bylo vidět mnoho bojovnosti i smutku, ale i snad letos největší smolař, Švéd Lars Strandell (mohl získat putovní pohár natrvalo) prohlásil, že příští rok začne o trvalé vlastnictví bojovat znovu a chyba, která se mu na soutěži stala prý poprvé (při odvětvování 2 kolíky od celkového prvenství mu spadl řetěz), se mu již nikdy nestane a při večerním společenském posezení to byl opět vyrovnaný a usměvavý Strandell.

Nesmím také zapomenout poděkovat spolupořadatelům u LZ Boubín, LČR, všem sponzorům, hlavně generálnímu sponzorovi, firmě STIHL. Díky si samozřejmě zaslouží i všichni rozhodčí a pořadatelé z ISŠL, i když už dnes víme a pracujeme na odstranění drobných vad na kráse, které se v soutěži také objevily. Jako pro pořadatelskou školu pro nás platí: “Nikdo není tak dobrý, aby nemohl být ještě lepší!” Zbývá již jen všechny pozvat na VIII. ročník ŠUMAVSKÉHO POHÁRU do Vimperka na dny 7-8. září 2000.