TĚŽEBNĚ DOPRAVNÍ STROJE OČIMA FIRMY MERIMEX

zkušenost - realizace - kvalita - servis - prodej

Oto Lasák

Jádro společnosti firmy Merimex, s. r. o., se sídlem v severočeské Kovářské pracuje v oblasti realizace prací pomocí těžebně-dopravních strojů již více než 20 let. V průběhu těchto let nasbírali zkušenosti s mnoha typy strojů, které pracovaly v rámci bývalých ZčSL - Závodu lesní techniky Tachov a Lesního závodu Stříbro. Nechybí zkušenosti s harvestory první generace Volvo 900 a ÖSA 705/270, s vyvážecími soupravami Volvo 371 a později, koncem 80. let, se vznikem velkého rozsahu výchovných zásahů s probírkovými harvestory ÖSA 250 Eva a FMG 470, technologicky doplněné vyvážecími soupravami Norcar 490. Firma se může pochlubit i realizací zakázek s těmito stroji v zahraničí - konkrétně v Německu a Rusku. Položili jsme několik otázek zástupcům firmy Merimex - jednateli Vlastimilu Zemanovi a technikovi Karlu Němcovi.

Jak jste začínali a co vás vedlo k rozhodnutí dál se zabývat harvestorovými technologiemi?
Po privatizaci ZLT Tachov došlo k odklonu od lesnických činností. To byl hlavní impuls, proč jsme se rozhodli pro odkoupení této, podle nás velmi progresivní, technologie. Odkoupili jsme harvestor ÖSA 250 Eva a vyvážecí soupravu Norcar 490. Pro práci v silnějších porostech jsme zakoupili ještě finský harvestor Ponsse HS 15 a vyvážecí soupravu ÖSA 250. V době nedávné jsme rozšířili tento strojový park ještě o vyvážecí soupravu Timberjack 810 B.

Takové rozhodnutí musí být kryté zakázkami. Prosazovali jste se snadno?
Přiznáme se, že v průběhu celého období našeho působení v oblasti harvestorových technologií se ještě stále na řadě míst setkáváme s řadou "nezdravých" názorů na provoz těchto strojů v lesním hospodářství. Ty se dají rozdělit do několika hlavních skupin:

  • Stroje jsou velké a těžké
    Při použití této technologie zůstává klest na přibližovací lince a tak tvoří jakýsi polštář, který chrání kořeny stromů před poškozením. Výrazného snížení tlaku na půdu dosahujeme v naší firmě montáží pneumatik širokých 700 mm na všech našich vyvážecích soupravách.
  • Přetěžování porostů
    I při těžbě pouze vyznačených stromů v porostech dochází k překračování výše těžeb. To je dáno většinou velmi nízkými předpisy LHP. Po vložení sítě linek (šíře 3,5 m, rozteč 20 m) a provedení vhodného výchovného zásahu tyto porosty dosahují zřetelných světlostních přírůstů, a to při podstatně nižším poškození porostů, než jaký známe u klasických technologií.
  • Rentabilita prací
    Při komplexním porovnání cen klasické technologie s technologií sortimentní se dostáváme k velice podobným číslům. Je také potřeba připomenout, že při využívání této technologie by mělo docházet k výraznému snižování počtu THP.

Kdo patří k vašim zadavatelům prací?
Naše firma pracuje pouze na základě smluv s vlastníkem či nájemcem lesního porostu. Bohužel zatím jsme se s našimi službami nedokázali prosadit přímo u LČR, s. p. Přesto jsme za více než 5 let naší činnosti provedli práce na mnoha místech v celé ČR. Na několika závodech jsme si ověřili možnosti nasazení těchto technologií. Právě kladné ohlasy na naše služby některé zadavatele přesvědčily natolik, že si tyto stroje pořídili sami.

Můžeme se zeptat na rentabilitu a provozní spolehlivost TDS?
Při využívání těchto drahých strojů je nutné zajistit maximální časové využití TDS. Každý časový prostoj nepříznivě ovlivňuje ekonomiku jejich provozu. Proto jsme téměř od počátku našeho působení vytvořili podmínky pro zajištění kvalitního servisu a dodávky náhradních dílů pro tyto stroje. Dnes jsme, v případě poruchy stroje, schopni prakticky okamžitě zasáhnout a uvést ho v nejkratším časovém termínu opět do provozu. Firma Merimex, s. r. o., zajišťuje servis všech typů TDS Timberjack, ale i jiných značek na území České a Slovenské republiky. Snažíme se hledat taková řešení, která by byla pro zákazníka finančně co možná nejvýhodnější a zároveň neznehodnocovala hodnotu jejich strojů např. užitím náhradních dílů pochybných kvalit za relativně nižší ceny.

Nezdá se vám, že se v ČR zatím rozličnost jednotlivých typů TDS neustálila?
Ano, cítíme, že je to zatím trochu problém. Skladba strojů, tedy i typů v naší republice zvyšuje požadavek na množství a typy náhradních dílů. Při jejich nízkém počtu nelze, i při sebelepší vůli, zajistit jejich skladování. Tato různorodost má kořeny v nízké informovanosti jednotlivých zájemců o TDS, v zajištění jejich servisu, v dodávkách náhradních dílů a v neposlední řadě i v orientaci pouze na pořizovací cenu stroje. Ne vždy to, co je levné, je dobré.

Zabýváte se i prodejem TDS?
Ano. Pokud mají zákazníci zájem o nákup této technologie, snažíme se jim poradit, jaký typ stroje je vhodný pro práce, které chtějí vykonávat. Seznámíme je se zajištěním servisních služeb a způsobem dodávky náhradních dílů. Z vlastní zkušenosti jsme si vědomi, že zajištění nepřetržitého provozu TDS je základním předpokladem ekonomické návratnosti vložených investic.

Lze u vás získat i starší stroje?
Samozřejmě. Momentálně se zabýváme především prodejem repasovaných strojů. Prakticky jen 30 % z původní pořizovací ceny TDS je v tomto případě velice zajímavé a dostupné i pro případné jednotlivce, kteří mají zajištěný dostatek těžebních prací. Navíc podobně jako u nových strojů poskytujeme záruku v délce 6 měsíců.

Jakým způsobem zajišťujete opravy TDS?
Přestože většinu oprav je třeba díky vysokým nákladům na přepravu strojů do servisu provést přímo u provozovatele, tedy v lese, setkáváme se i s potřebou rozsáhlejších oprav. Pro tyto účely jsme vybudovali opravárenskou halu v západočeské Plané u Mariánských Lázní. Zde jsme schopni provádět i kompletní generální opravy veškerých TDS.

Jak je to s dodávkami náhradních dílů?
Jednou z hlavních činností naší firmy je i zajištění a dodávka náhradních dílů. Nejčastěji žádané náhradní díly máme k dispozici skladem, ostatní jsme schopni zajistit ve velmi krátkých dodacích lhůtách, o čemž se mohli naši zákazníci již mnohokrát přesvědčit. Náhradní díly dovážíme většinou z Německa (Nuhn), Finska a Švédska (Hydraulprodukter, aj.). V současné době vedeme jednání o vybudování servisního střediska pro Českou republiku s rakouským zastoupením firmy Timberjack.

Děkuji za rozhovor, Oto Lasák

MERIMEX, s. r. o.
Měděnecká 514
431 86 KOVÁŘSKÁ
Tel.: 0398/396 457
Fax: 0398/396 447
Mobil: 0602/283 517
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.