PARAMO POMÁHÁ ZEMĚDĚLCŮM ŠETŘIT

Daniel Chalupa

Paramo - Pardubická rafinérie minerálních olejů - je jedním z tuzemských výrobců a dodavatelů pohonných hmot a mazadel. Paramo dodává vedle klasické nabídky kapalných pohonných hmot pro motorová vozidla i pracovní stroje také celou škálu olejů a mazadel. Další skupinou výrobků, které nalézají uplatnění i v zemědělství, jsou hydroizolační nátěrové hmoty Paramo. Kvalitativní ukazatele výrobků Paramo plně odpovídají požadavkům evropských norem i výrobců motorů, vozidel i dalších mechanismů. Výhodou výrobků Paramo je jejich tuzemský původ a tím nezanedbatelně nižší cena v porovnání s kvalitativně porovnatelnými výrobky, zejména oleji, dováženými od jiných výrobců ze zahraničí.

NÁSOBILKA JAKO ARGUMENT aneb KORUNĚ ROZUMÍ KAŽDÝ

Šedá je teorie, zelený strom života. Každý zemědělec používá za své tažné prostředky - traktory - nejrůznější návěsné nářadí: vlečky, pluhy, zemědělské stroje a nářadí pro další práce, a to vše od různých výrobců a různého stáří a (nezastírejme si to) i různého stupně opotřebení i s různou úrovní dosavadní péče. Připojením olejového okruhu traktoru k olejovému okruhu návěsu či nářadí dochází zákonitě k promíchání obou olejových náplní. A hýčkaná olejová náplň zvučného původu (a nemalé ceny) je v tomto okamžiku nemilosrdně smíchána s olejovou náplní, o jejímž původu - přiznejme si to - už toho není moc známo. To je první argument pro sjednocení olejových náplní v používané technice.

Druhý argument je ještě srozumitelnější každému, kdo při svém hospodaření a podnikání počítá náklady nebo prostě každou korunu dvakrát obrací - a v případě zemědělského podnikání je tu korunu třeba obrátit ne dvakrát, ale často i čtyřikrát, než je vydána na to nejnutnější. Při průměrné olejové náplni ve skříni traktoru mezi 30-40 litry je cena každého litru oleje nezanedbatelnou položkou. Stačí už jen násobilka, aby o volbě značky oleje začal vážně přemýšlet každý zemědělec: při ceně litru oleje kolem 50 Kč může cena za náplň činit 1500-2000 Kč, při ceně takzvaně “značkového” oleje může být částka, ukrytá v olejové nádrži, až čtyřnásobná: 6-8000 korun. Násobilka může pokračovat počtem traktorů a strojů a také nutným počtem výměn olejů během sezóny. Výsledné cifry možných úspor při použití kvalitativně shodného, ale mnohem levnějšího oleje tuzemského původu pak mohou být - podle velikosti farmy či provozu - pěti i šestimístné.

Z nabídky olejů Paramo, které jsou přece také “značkové” a musejí splňovat stejné kvalitativní ukazatele, jako oleje dalších evropských výrobců, může být právě pro sjednocení olejových náplní traktorů a přípojných mechanismů použit olej GYROL UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Je to olej aprobovaný pro traktory Zetor. Jde o univerzální traktorový olej určený k mazání ozubených převodů, hydraulických systémů a “mokrých” diskových brzd. Tento olej splňuje i požadavky specifikace výrobců strojů Massey Fergusson M-1135, Ford M2C 86A(B), John Deer J20C. Uvedená jména renomovaných výrobců zemědělské techniky zemědělcům nejsou neznámá...

Pokud si zemědělci při volbě a nákupu olejů pro své mechanizační prostředky vybírají mezi tuzemských oleji a oleji dováženými, jsou ve stejné situaci jako zákazník, vybírající si mezi jablky z dovozu a jablky od domácích pěstitelů. Četné testy - a to jak u jablek, tak i u olejů - prokázaly, že nejsou rozdíly v kvalitě domácí produkce a dovozu. Proč tedy nevolit domácí produkci a domácí výrobek? Porovnání s jablky by mělo být nad jiné srozumitelné právě zemědělcům, kteří žehrají na to, že spotřebitelé - často bez vážného důvodu - dávají přednost zboží z dovozu, když je na pultech plně porovnatelný - a přitom cenově výhodnější - domácí produkt. Nákup olejů Paramo může navíc zemědělcům finančně zvýhodnit i další nabídka.

ZELENÁ KARTA PARAMO

Motoristé - stálí zákazníci, tankující pohonné hmoty u žlutočerných čerpacích stanic Paramo, mohou využívat výhod žlutočerné karty Paramo - především slevy na každém litru čerpaných pohonných hmot. Nová nabídka, se jmenuje ZELENÁ KARTA PARAMO a je určena právě zemědělcům.

Jaké jsou její výhody?

Zelená karta Paramo umožňuje zemědělcům čerpání pohonných hmot se slevou 0,40 Kč a její součástí jsou navíc i kupóny pro odběr deseti čtyřlitrových balení vybraných druhů olejů Paramo se slevou 7 %.V této nabídce jsou oleje TRYSK Super M7 ADS III, TRYSK Super Turbo M7 ADS IV, TRYSK Top Tir, TRYSK M6 AD, TRYSK Speed.

A kde je možné kartu získat?

Partnerem Parama při realizaci projektu ZELENÁ KARTA je Agrární komora ČR. Všem zemědělcům, bez ohledu na právní formu jejich podnikání a členství v Agrární komoře, budou karty vydávat okresní agrární komory. Podmínkou je vyplnění dotazníku, karta s kupóny je pak už zdarma a je přenosná. Její platnost je do konce roku 2000, platnost kupónů pro slevu 7 % při koupi vybraných olejů Paramo je do konce roku 1999. Proč tedy této aktuální nabídky nevyužít právě nyní?

A tak zatímco zemědělci zatím marně čekají na slibovanou “zelenou naftu”, Paramo jim - v rámci svých možností - nabízí alespoň ZELENOU KARTU a s ní i uvedené slevy. Nabídka přitom přichází v období nejvyšší potřeby pohonných hmot v zemědělském provozu - v době sklizně s velkými dopravními potřebami a s následnými energeticky náročnými operacemi při zpracování půdy pro další plodiny.

NÁZOR A ZKUŠENOST UŽIVATELE OLEJŮ PARAMO

Jedním z uživatelů, kteří v zemědělském provozu používají oleje Paramo, je i ZD Žichlice u Plzně. Dopravní techniku má v tomto podniku, hospodařícím na rozloze 1500 hektarů na starosti pan Vladislav Kropáček. Málokdo by mu jeho starosti záviděl - ve svém parku má tři desítky traktorů, vedle Zetorů jsou to i stroje John Deere, sklízecí mlátičku CLAAS Mega a řezačku CLAAS Jaguar, oba stroje s motorem Mercedes a také teleskopický manipulátor JCB s přeplňovaným motorem Perkins. Základní náplně převodových i motorových olejů v uvedených strojích bylo třeba jednoho dne vyměnit.

“Prodejci nám poradili univerzální olej, stejný pro motor, převodovku i hydrauliku. Později přišli s tím, že se vrátíme k používání speciálních olejů, protože motorový olej má svá specifika a převodový také. V té době jsem kontaktoval univerzitního odborníka - specialistu na maziva pro zemědělskou techniku. ten mi doporučil olej TRYSK Top TIR M7 ADS s tím, že akciová společnost Paramo investovala do výzkumu a výroby olejů značné finance a že není důvod, proč by se kvalita olejů Paramo měla lišit od kvality ostatních zahraničních maziv. Ostatně - na seznamu doporučených olejů pro řezačku Jaguar a kombajn Mega byl i olej Paramo TRYSK Top TIR M7 ADS. I po vypršení záruk u ostatní techniky jsme přešli na používání olejů z Parama. Po dvou až třech letech nemáme při používání olejů Paramo žádné problémy.

Olej Paramo Top Tir a hydraulický olej Paramol OH HM 46 jsme uplatnili i u teleskopického manipulátoru JCB a v převodovkách používáme olej Paramo Gyrol UTTO. Náplň vydrží 1500 motohodin, a to i při nejnáročnějších pracích, například při orbě”, říká pan Kropáček.

Sjednocení používaných olejů má své výhody - a zkušenosti ukazují, že ta výhoda může mít značku Paramo. Další informace mohou zájemci o výrobky Paramo získat v nejbližší době například při výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích, kde Paramo patří k tradičním vystavovatelům.