PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ - NEJMODERNĚJŠÍ PILA V ČESKÉ REPUBLICE - STORA ENSO - STORA ENSO TIMBER -

Jan Řezáč

V posledních dvou číslech Lesnické práce jsme informovali o vývoji světové dřevozpracující společnosti STORA ENSO (a divize STORA ENSO TIMBER) po jejím vzniku v roce 1998, kdy spolu fúzovaly koncerny ENSO (Finsko), STORA (Švédsko) a Schweighofer (Rakousko). Dnes, na závěr našeho krátkého seriálu, představujeme druhý podnik této skupiny v České republice - pilu v Plané u Mariánských Lázní.

VÝROBNÍ KAPACITY

Pilu v Plané koupila firma Sweighofer od českého majitele v roce 1997. Tehdy měla kapacitu pořezu asi 80 000 m3 kulatiny ročně. Již v okamžiku převzetí však bylo zřejmé, že závod musí být všestranně modernizován. Proto byla pila v létě 1998 odstavena a prakticky komplexně přebudována. Takže současná podoba je od původního stavu k nepoznání. Dnes se pila rozkládá na ploše 11,4 ha. Už v listopadu 1998 bylo zprovozněno třídění kulatiny a od ledna 1999 začala pila postupně nabíhat do nového provozního režimu a zvyšovat svoji pořezovou kapacitu až na současných 230 000 m3 řeziva ročně, což představuje asi 450 000 m3 kulatiny. Investice by se měla vrátit do 4-5 let.

Zpracovává se zde asi ze 30 % smrk a ze 70 % borovice, příležitostně douglaska (asi 1 % roční produkce), především pro americký trh. Nejčastěji se řeže kulatina s tloušťkou na čepu 12-20 cm, která je optimální pro pořez amerických sortimentů a délek 2,5 m. Řezivo se v Plané dále suší a hobluje. Kapacita hoblárny je 160 000 m3/rok a sušárny 200-220 000 m3/rok. Výroba nekonečného spoje (v délkách 1-6 m) dosahuje 20 000 m3/rok. Zpracovávají se kusy o délce 40 cm až 1,2 m. Díky výrobě nekonečného spoje dosahuje pila značné flexibility, ziskovosti a komplexnosti výroby. Výše celkové produkce závisí na skladbě vyráběných sortimentů. V současné době pila řeže 70 % sortimentů v délce 2,5 m a 30 % v délce 4 m. Pokud by se tento podíl obrátil, jsou v Plané schopni, podle slov vedoucího pily pana Martina Maška, vyrábět 280-300 000 m3 řeziva ročně, tj. zpracovávat asi 500-550 tis. m3 kulatiny.

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Pilnice je vybavena technologií firmy Linck a třídění řeziva technologií firmy Springer. Maximální pořezová rychlost je 100 m/min., průměrná 95 m/min. Při třídění řeziva se tloušťka, šířka a délka měří automaticky, operátor pouze vyhodnocuje kvalitu. Rychlost třídění kulatiny se pohybuje mezi 150-160 m/min., rychlost odkorňování 120 m/min. Hoblárna je vybavena dvěma hoblovacími linkami firmy Weinig; 1. linka hobluje rychlostí 150 m/min., za ní je instalováno automatické paketování sortimentů; 2. linka hobluje rychlostí až 120 m/min. a je schopna produkovat i profilované sortimenty. Na pile pracuje 270 zaměstnanců v třísměnném provozu. K vytápění všech objektů, hlavně sušáren, slouží kotelna s výkonem kolem 8 MW, která zužitkuje asi polovinu produkce kůry. Druhá polovina se prodává - asi 30 % do Německa, 70 % v Čechách .

SUROVINA

V současné době se 50 % kulatiny nakupuje od dodavatelů z Německa a 50 % z ČR. Tento poměr se mění v závislosti na nabídce kulatiny v ČR. Cílem je snížit dodávky z Německa a více nakupovat v ČR. Již v minulém článku (o pile Ždírec) jsme psali o problémech s rovnoměrností dodávek kulatiny na českém trhu po celý rok, proto i v Plané hledají nové zdroje a zkoušejí obchodovat s dodavateli na Ukrajině, v Rusku nebo Švédsku. Ve Švédsku samozřejmě cena není z nejnižších, především kvůli nákladům na dopravu, a rovná se nebo je i vyšší než nákupní cena v Německu, ale na druhou stranu ji vyvažuje nádherná kvalita suroviny a z toho plynoucí vyšší zhodnocení. Přání do budoucna by bylo - najít s dodavateli cestu k rovnoměrnosti dodávek.

ZÁMĚRY DO BUDOUCNA

Záměrem pily v Plané je optimalizovat výkony a snažit se proniknout i na jiné trhy a tím zvýšit výrobní flexibilitu. Samozřejmě sortimenty o délce 2,45 m pro trhy v Americe, Austrálii, Velké Británii zůstanou hlavním výrobním produktem. Důvodem je fakt, že tyto trhy vyžadují speciální délky a na tyto je pila v Plané postavena. Dalším přínosem krátkých délek sortimentů je vyšší výtěž. Konstrukce pořezové linky umožňuje řezat sortimenty v délkách 2,5-5 m. Jestliže by tedy např. americký (či jiný) trh požadoval místo sortimentů o délce 8 stop (2,75 m) sortimenty dlouhé 9-10 stop (3-3,25 m), tak pila je schopna téměř okamžitě na tuto délku přejít (samozřejmě s pomocí dodavatelů) a splnit přání zákazníka. Dodávky na český trh tvoří pouze 2 % celkové produkce, protože sortimenty neodpovídají potřebám českých zákazníků. Předpokládá se, že v nejbližší budoucnosti se v Plané investovat nebude, pokud by to nevyžadoval trh.