AKTUALITY Z DOMOVA

ŠKOLKAŘI SE SEŠLI V OSTRAVICI

Firma Silvaco, a. s., uspořádala dne 19. 9. t. r. již druhý ročník setkání školkařů, akce spojené s prezentací výrobků určených pro potřeby práce v lesních školkách. V loňském roce se školkařský den konal v Novém Městě pod Smrkem ve školkách společnosti Dendria, letos byla hostitelem školka Mlýn, patřící a. s. Lesy Frýdek-Místek, divizi Ostravice. Účastníky, zejména praktické školkaře a pracovníky výzkumu, přivítal ředitel společnosti Lesy Frýdek-Místek, a. s., Ing. Ivan Vlček, CSc., který popřál celé akci hodně zdaru a poděkoval všem organizátorům, zejména místnímu školkaři Ivanu Haškovi za práci, kterou při přípravě setkání odvedli.

Akce byla v první řadě zaměřena na prezentaci výrobků firmy Jiffy, zejména rašelinocelulózových tablet určených k pěstování obalovaných semenáčků (viz Lesnická práce 10/99). V první části programu vystoupil Doc. Ing. Oldřich Mauer, CSc., z MZLU Brno a přítomné seznámil s výsledky výzkumu kořenového systému sadebního materiálu pěstovaného v tabletách Jiffy. Následovaly praktické ukázky různých školkařských potřeb a technologií. Firma Silvaco, a. s., prezentovala výrobky švédské firmy BCC, jejímž výhradním zástupcem pro obchod v ČR bude od března příštího roku. Jednalo se o celé školkařské technologie, podrobně byl prezentován sortiment třinácti typů plastových kontejnerů pro pěstovaní krytokořenného sadebního materiálu. Pozornost byla dále věnována výrobkům firmy Jiffy. Zástupci Silvaco, a. s., přítomným představili tři nové typy podnosů pro pěstování sadebního materiálu v tabletách Jiffy o průměrech 25, 36 a 50 mm. Nové podnosy by měly snížit pravděpodobnost tvorby deformací kořenového systému. Tablety Jiffy, které Silvaco, a. s., předvedla v šesti typech (průměrech), se ve větší míře využívaly v loňském roce ve čtyřech tuzemských školkách. Ukázalo se, že pro naše podmínky jsou nejvýhodnější největší tablety - o průměru 50 mm. V diskusi o nabízených výrobcích se probíraly ekonomické aspekty používání Jiffy tablet. V tomto směru ohlásila Silvaco, a. s., příznivou zprávu - letošní snížení prodejní ceny tablet s průměrem 50 mm o 15 %.

Redakce

BRIGÁDA EKOLOGICKÉHO HNUTÍ DUHA NA LESNÍ SPRÁVĚ JESENÍK

Ve dnech 11.-15. září 2000 se uskutečnila brigáda, v pořadí již třetí, příznivců a členů ekologického hnutí DUHA na Lesní správě Jeseník. Akce byla opět organizována v rámci tzv. “Týdne pro les” Hnutím DUHA a Lesy ČR, s. p., Lesní správou Jeseník. V rámci pracovní činnosti prováděli účastníci brigády na revírech “Mlýnky”, “Sedlo” a “Vodopády” individuální ochranu MZD, sběr plodů jeřábu, přípravu půdy pro přirozenou obnovu, asanaci erozních rýh, čištění turistického chodníku aj. s převahou v 7. a 8. lesním vegetačním stupni. V rámci večerních programů absolvovali účastníci brigády besedu s pracovníky SSL OkÚ v Jeseníku, Českého geologického ústavu, pracoviště Jeseník, Hnutí DUHA a Lesů ČR, s. p., LS Jeseník.

Součástí závěrečné besedy s pracovníkem Lesů ČR, s. p., LS Jeseník byla i anketa ke zjištění názorů účastníků ke stavu lesů, organizaci brigády a rozporům mezi lesníky a ochránci přírody. Ankety se zúčastnilo 15 respondentů 62,5 % z celkového počtu účastníků brigády, jejichž složení bylo 8 žen (53,3 %) a 7 mužů (46,7 %), studentů vysokých škol 13 (86,7 %) a 1 zaměstnanec ve strojírenství (6,7 %). Většina pocházela z měst s počtem obyvatel více než 60 tis. (4), ostatní pak pocházeli ze sídel do 5 tis. obyv. (3), do 10 tis. (2), do 15 tis. (1), do 30 tis. (2), do 45 tis. (3).

Názory na položené otázky, ač se jedná o velmi malý vzorek, stojí za povšimnutí. K hodnocení byla použita stupnice “1” až “5”, kde stupeň “1” znamená nejhorší a stupeň5” nejlepší hodnocení. Stav lesů v ČR hodnotilo konkrétně 11 dotázaných průměrnou známkou “2,27” (5 přidělilo “2”, 2 - “2,5”, 3 - “3” a 1 dokonce jen “1”); 4 dotazovaní se vyjádřili k této otázce odpovědí “nevím”. Stav lesů v oblasti brigády zhodnotilo 14 dotázaných s průměrnou známkou “2,64” (1 přidělil hodnocení “1,5”, 5 - “2”, 1 - “2,5”, 5 - “3”, 2 - “4”), 1 dotazovaný odpověděl “nevím”. Organizace brigády byla hodnocena průměrnou známkou “4,13” a přístup pracovníků LS Jeseník k uskutečněné brigádě pak průměrnou známkou “4,31” (2 hodnotili tuto otázku “nevím”). K zásadní otázce, zda mají dotazovaní dojem, že existuje zásadní rozpor mezi lesníky a ochránci přírody v oblasti brigády, odpověděli 2 respondenti “nevím”, 11 respondentů “ne” a pouze 2 odpověděli “ano”. 

Brigádu, jíž se zúčastnilo celkem 24 účastníků (13 žen a 11 mužů) s věkovým složením od 16 do 27 let s maximální četností ve věkovém rozpětí 19 až 24 let, zhodnotili celkově dotázaní respondenti průměrnou známkou “4,7”. Na otázku, zda by se měly obdobné akce organizovat v letech následujících odpovědělo shodně 100 % dotázaných že ano.

Jaromír Latner

DRANCOVÁNÍ LESŮ STÁLE VZRŮSTÁ

Novela lesního zákona, která výrazně zpřísňuje hospodaření v lesích, zatím nedokázala zabránit stále četnějším nelegálním těžbám dřeva. Ty ročně způsobují škodu na soukromém a státním majetku a také na životním prostředí za desítky miliónů korun. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) podala v letošním roce rekordní počet trestních oznámení na soukromé těžařské firmy, které využívají neznalosti lesního zákona na straně majitelů lesních porostů. Jestliže před čtyřmi roky zažalovala jeden subjekt pro neoprávněné vytěžení dřeva, tak letos zatím podala již devět žalob.

Nejhorší situace je přitom na severní Moravě. Například v okrese Vsetín bylo podle mluvčí ČIŽP Evy Rolečkové pro trestný čin poškození životního prostředí od roku 1996 stíháno 43 osob, z toho 11 vazebně. Státnímu zástupci prý bylo předáno 24 případů s návrhem na podání žaloby, čtyři osoby byly odsouzeny a rozsudky nabyly právní moci, dva další rozsudky právní moci dosud nenabyly. “Pro policii ČR a státní zastupitelství je tato činnost nová, proto probíhá školení s pracovníky ČIŽP” dodala s tím, že se tyto orgány tzv. nekalými těžbami v lesích zabývají od roku 1996, kdy se tato praxe rozmohla.

Podle Rolečkové je praxe tzv. nekalých těžeb taková, že firmy nabízejí majiteli lesa, že mu dřevo vytěží, odkoupí je včetně pozemku a opět holinu zalesní. “Zaplatí kupní cenu, dřevo urychleně vytěží a ihned prodají. Původní majitel lesa ovšem neví, že kupní smlouva má záměrně formální nedostatky, pro které ji Katastr nemovitostí odmítne zapsat. Do té doby je ale již dřevo prodáno, kupující se ke smlouvě nehlásí a veškeré povinnosti plynoucí ze zákona (zalesnění, ochrana kultur apod.) zůstávají původnímu majiteli, který s náklady nepočítal a chybějí mu peníze”, popsala situaci Rolečková.

Podle Hospodářských novin, 17. 10. 2000, red.

PAPÍRNU SEPAP OPUSTÍ DALŠÍ PRACOVNÍCI

Papírenská společnost Frantschach Pulp&Paper, a. s., Štětí (dříve Sepap) má v plánu v příštích letech proinvestovat až 4 mld. Kč. Záměr podporuje nový většinový vlastník firmy, rakouská skupina Frantschach. Většinu investic chce Frantschach vložit do nových technologií, které by zvýšily specializaci firmy a navedly ji na dráhu vysoce kvalitního producenta, jenž splňuje nejlepší světové parametry. “Nejreálnější cílový scénář z pohledu marketingu a finanční výnosnosti je orientace na nebělený pytlový sulfátový papír. Roční objem výroby má za pět let dosáhnout až 185 tis. tun. Návratnost vloženého kapitálu bude nejméně 20%,” řekl generální ředitel papírny Tomáš Šabatka. Dále zaručoval stálý růst výnosů se spolehlivým zvyšováním reálné produktivity práce. Za největší úspěch v tomto směru označil růst produktivity mezi loňským a letošním rokem.

Frantschach si “naordinoval” růst produktivity a prosperity i na další roky a nevyhne se dalšímu propouštění zaměstnanců. Z původních více než 4000 pracovníků na počátku 90. let jich nyní ve společnosti zůstalo 1040. “Ani tento údaj není konečný. Do čtyř let počítám se snížením současného stavu o dalších 40 %,” dodal v této souvislosti Šabatka. Značná část propuštěných pracovníků zůstala ve stejném oboru, avšak pod jinou společností. Frantschach se zaměřuje pouze na hlavní výrobní obory a okrajové činnosti zadává externím firmám.

Rakouská skupina Frantschach uvádí, že majetkové účasti v ČR představují velkou výrobní posilu skupiny, od níž si slibují velké přínosy. Proto také nový vlastník počítá s dalšími investicemi. Již v režii Frantschachu začala společnost rekonstruovat dřevosklad. Generálním dodavatelem akce v celkové hodnotě asi 250 mil. Kč je společnost Valmet z Finska. S dokončením se počítá do jednoho roku. Současně papírna buduje nové zařízení na výrobu laminovaného papíru. Investici za přibližně 75 mil. Kč ukončí začátkem příštího roku.

Podle Hospodářských novin, 26. 9. 2000, red.