TIMBERJACK PŘEDSTAVIL NOVINKY NA VELETRHU METKO 2000

Ze Švédska a Finska Oto Lasák

Prodej Timberjacku firmě John Deere l Standardizace harvestorů a vyvážecích souprav l Dvě platformy - čtyři modely l Blesková distribuce náhradních dílů l Nepřetržitý vývoj l Jeřáby a hlavice od Waratah l Na veletrhu METKO tři novinky l Technologie TDS pro obnovitelné zdroje energie

Ve dnech 29. srpna až 1. září připravila firma Timberjack pro novináře z celého světa odborný program, na kterém podrobně prezentovala výrobu, vývoj, perspektivy a praktické ukázky těžebně-dopravních strojů (TDS) Timberjack. Program začal ve švédském Filipstadu a Marstě, pokračoval ve finském Tampere a končil nedaleko Jämsänkoski na lesnickém veletrhu METKO 2000. Mezi pozvanými novináři z 16 odborných časopisů nechyběla ani naše redakce.

Z HISTORIE

Nedá mi se nezastavit nad možná složitým, ale snad logickým vývojem současného koncernu Timberjack. Věřím, že tento relativně dlouhý výčet historie, pro nás určitě významné firmy, pomůže v orientaci řadě lesníků, kantorů i studentů, kteří dlouhodobě sledují vývoj TDS ve světě.

Vše začalo v roce 1969 založením švédské společnosti Bruun. O rok později začíná spolupráce s firmou Volvo BM a po sedmi letech společných vývojových prací vzniká malá vyvážecí souprava Brunett Mini 578. Současně vzniká finská společnost Sponsor Oy se 70% podílem akcií, které v roce 1980 odkupuje od Larse Bruuna, jenž společnost opouští. O dva roky později prodává Sponsor Oy Bruun system AB společnosti Rauma Repola Oy. Vzniká Rauma Repola Group, která kupuje i Lokomo Forest Oy a švédskou společnost ÖSA AB v Alftě. V roce 1984 dochází k fúzi se švédským specialistou na TDS společností Kockum AB. Vzniká nové silnější seskupení skandinávských výrobců Rauma Repola Forest Machine Group (FMG) se sídlem ve švédské Alftě.

K historické změně dochází v roce 1986, kdy začíná marketingová spolupráce s kanadskou firmou Timberjack Inc. O dva roky později mění FMG profil a jméno. Bruun System AB se přejmenovává na FMG Filipstad AB a ÖSA AB na FMG Alfta AB. V roce 1989 dochází k fúzi kanadské firmy Timberjack Inc. se skupinou Rauma Repola. Od roku 1990 se sídlo společnosti Rauma Repola FMG přesouvá do finského hlavního města Helsinky. V roce 1991 se společnosti ve Filipstadu a Alftě přejmenovávají na FMG Timberjack AB a od roku 1992 všechny TDS již nesou pouze název Timberjack. Od roku 1993 se veškerá výroba harvestorů a kácecích hlavic pro technologii standardních délek soustřeďuje pouze do švédského Filipstadu a vývoj a vedení divize přesouvá do finského Tampere. Výroba v Alftě končí. V roce 1994 se sjednocuje distribuční místo náhradních dílů z Tampere a Alfty do švédské Märsty blízko Stockholmu, kde vzniká Timberjack Parts AB. V roce 1997 ředitelství divize v Tampere mění jméno na Timberjack Harvesting AB.

K další významné obchodně politické změně dochází v roce 1999 fúzí společností Rauma s největší konkurencí Timberjacku - se společností Valmet. Timberjack se stává součástí koncernu Metso company, který se vzápětí rozhoduje prodat Timberjack společnosti John Deere Company, což se letos v dubnu stalo skutečností.

TIMBERJACK FORESTRY GROUP TAMPERE

Ve finském Tampere nalezneme sídlo ředitelství divize Timberjack Forestry Group, která má na starosti TDS pro evropské země - tedy kolové harvestory a vyvážecí soupravy. Tampere bylo vybráno s ohledem na historický význam. Zde bylo sídlo společnosti Lokomo Oy, později FMG. Ve městě je technická univerzita, řada výzkumných ústavů zabývajících se strojírenstvím, konstrukcí, hydraulikou, designem.

Obchodní oddělení řídí a proškoluje dealery z 80 zemí z celého světa, vyřizuje objednávky nových strojů, zadává jejich výrobu. Každý dealer může volat na DTAC (Dealer Technical Assistance Center) poradenskou telefonní linku. Jeho dotaz je zpracován přes hlasovou ústřednu nebo přes e-mail. Věkový průměr zaměstnanců je velmi nízký (35 let). Společnost přísně dbá na dobrou pracovní atmosféru. Nabádá k otevřenosti a sestavila velmi jednoduchou organizační strukturu s minimální hierarchií.

Vývojové oddělení tvoří asi 60 konstruktérů, kteří se různě specializují na hydrauliku, elektriku a elektroniku a vlastní konstrukci jednotlivých částí TDS. Veškeré projekty vytvářejí v prostředí CAD, TWIN 3D a v poslední době PRO/E.

Speciální divizi tvoří Plustech Oy, která má na starosti nové lesnické koncepce vývoje TDS a technologií. Odtud například pochází šestinohý kráčející harvestor, letos již druhé generace. Její divize CED (Construction Equipment Division) získává, vyhodnocuje a řeší požadavky zákazníků. Plustech zaměstnává 25 pracovníků s ročním obratem 15 mil. FIM.

STANDARDIZACE TDS TIMBERJACK

Timberjack nám prezentoval úplně novou koncepci harvestorů založenou na dvou platformách a čtyřech modelech. První zahrnuje stroje do probírek - Timberjack 770 (4x4) a 1070 (6x6). Do druhé patří harvestory pro mýtní těžby - inovovaný Timberjack 1270C a novinka Timberjack 1470 s otočnou kabinou. Všechny čtyři modely mají stejnou ergonomickou kabinu, jsou snadno ovladatelné, využívají jeden systém pro výrobu sortimentů TJ 3000 control a jeden kontrolní systém stroje pro harvestory i vyvážecí soupravy TMC - Total Machine Control.

Snímek pracovního dne ukázal, že operátoři TDS spotřebují 60-70 % času na práci s hydraulickým manipulátorem. Proto se vývojoví pracovníci zaměřili na maximální jednoduchost a funkčnost systému TMC a LCS, který práci operátorů velmi zjednodušuje. Pouhých 10 % připadá na vlastní jízdu.

Standardizace ve vztahu k vyvážecím soupravám spočívá v používání stejných náhradních dílů, převodů, apod. Např. TJ 1070 s TJ 810B, TJ 1270C s TJ 1110, TJ 1470 s TJ 1410. Stejné motory mají TJ 770 a TJ 1010B, TJ 1070 a TJ 1410B, TJ 1270C a TJ 1710B. Výrazně se snížilo množství náhradních dílů, způsob zaškolování operátorů a servisních techniků.

Výraznou inovací prošla kabina operátora a boggie nápravy, které jsou snížené, čímž se zvětšila světlá výška i průchodnost. Změněn a posílen byl i motor. Značka Perkins byla s ohledem na vstup společnosti CAT mezi výrobce TDS nahrazena motory Cummnins, které jsou navíc úspornější a výkonnější. Podobný problém vznikl ve vztahu k jeřábům Cranab a Loglift, které koupila Rauma Group spolu s Valmetem. Timberjack si vyrábí jeřáby zatím se značkou Timberjack, otázkou do budoucna je, zda to nebudou právě jeřáby Waratah. K harvestorům je připraveno 7 druhů kácecích hlavic Timberjack 732B a 742 pro harvestor Timberjack 770. Pro Timberjack 1070 hlavice 742, 745, 746C a 752. Pro Timberjack 1270C hlavice 745, 746C, 758 a 762C. Pro nový Timberjack 1470 hlavice 758 a 762C. Úřez je od 35 do 65 cm.

WARATAH FORESTRY ATTACHMENTS

Jde o novozélandskou firmu, která se od roku 1979 zabývá vývojem, výrobou a distribucí harvestorových hlavic a hydraulických manipulátorů především pro stroje na pásových podvozcích. V dubnu 1999 vstoupila skupina Metso Corporation do této společnosti. Waratah nabízí 8 hlavic s úřezem od 47 do 97 cm a 7 typů hydraulických jeřábů pro vyvážecí soupravy i harvestory. Za zmínku stojí kácecí a svazkovací hlavice EH220 pro harvestory používané pro technologii obnovitelných energetických zdrojů s nožem místo lišty a řetězu.

NOVINKY NA VELETRHU METKO 2000

Vedle již i u nás představených modelů do probírek Timberjack 770 a 1070, měly premiéru 3 novinky. Po druhé inovovaný nejprodávanější (1500 kusů) harvestor Timberjack 1270C, novinka s otočnou kabinou Timberjack 1470 a nová vyvážecí souprava Timberjack 1410B. TJ 1270C má nový výkonnější motor, nový hydraulický jeřáb TJ 210H připravený pro 4 kácecí hlavice. Novinkou u TJ 1470 je otočná kabina operátora, ještě výkonnější motor, větší šířka až 2990 mm. Vyvážecí souprava TJ 1410B je určená do technologického uzlu s novým harvestorem TJ 1470. Je vybavena novým systémem Timberjack balance boggie. Nosnost je 14 tun, šířka 2940 mm. Zákazník si může vybrat ze 3 typů jeřábů s dosahem 7,2, 8,5 a 10 m a ze 4 druhů drapáků.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Poprvé byla představena celá technologie programu zpracování biomasy pro výrobu elektrické energie. Harvestor Timberjack 770 vybavený svazkovací hlavicí Waratah EH220 provádí výchovný zásah v nejmladších porostech (nekomerčních probírkách). Na něj navazuje vyvážecí souprava TJ 1210 se speciálně navrženými klanicemi, které se dají roztahovat a stahovat do šířky pro snadnější nakládání klestu (nehroubí). Klest je vkládán do speciálního stroje (bundler) TJ 1210B/FB 370, který větve slisuje a sváže do 4 m dlouhých otepí, které se klasickými odvozními soupravami dopraví do elektrárny s výkonem od 0,5 do 25 MW. Tam se otep rozštěpkuje a spálí. V některém z příštích čísel LP se k tomuto tématu vrátíme podrobněji v samostatném článku.

ZÁVĚR

Timberjack představil firmu, která opravdu “Dělá více”, jak hlásá nový reklamní slogan. Nastínila jistotu, že myslí dopředu, má dobře zajištěný vývoj, prodej, distribuci náhradních dílů, moderní výrobu a že myslí na uživatele. Novými směry ve zpracování biomasy doslova ohromuje.