Editorial 6/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

hlavním tématem tohoto čísla Lesnické práce je ochrana lesa. Letos na jaře došlo ke kombinaci dvou extrémních klimatických faktorů - velkého sucha a tepla. Odborníci varují, že dosavadní příznivý trend snižování škod na lesích působením abiotických i biotických činitelů by se mohl zvrátit, proto doporučují věnovat škůdcům mimořádnou pozornost. Navíc letos by mohl být mimořádný semenný rok, protože prakticky všechny lesní dřeviny silně kvetou. Tím dojde k jejich značnému vyčerpání, dalšímu snížení obranného potenciálu a větší predispozici k napadení.

Prof. R. Mrkva píše: "V současné době se nepochybně startuje další významná epizoda chřadnutí dřevin. Stromy vyrašily a bohatě kvetly, přičemž vydaly značné množství energie. Následkem abnormálního sucha však nejsou schopny asimilovat a uspokojovat svou energetickou potřebu, tudíž růst a hlavně vytvářet obranné látky. Již nyní na extrémních vysýchavých stanovištích stromy usychají a mezitím se nebývalou měrou množí nejrůznější fytofágové, kteří čekají na svou příležitost. Postihnuty budou nyní zejména nižší a střední polohy Je pravděpodobné, že chřadnutí dřevin, nastartované stresem ze sucha, bude provázet hospodaření v lese častěji a častěji."