SILVARIUM lesnicko-dřevařský internetový server

Ing. Jindřich Ekart

Letos opět navazujeme na sérii článků, informující čtenáře o činnosti a novinkách na internetovém serveru SILVARIUM, ale nejen na něm. Budeme vás upozorňovat i na další novinky a aktuality z celosvětové sítě internet. Samozřejmě se zaměříme především na oblasti, které souvisí s lesnictvím, dřevařstvím a myslivostí.


Vánoční svátky a Silvestr 2000 je za námi, vstoupili jsme do nového tisíciletí a jistě nás čeká hodně změn v oblastech našeho podnikání i zaměstnání. Během pár let se Česká republika začlení do evropských struktur, s tím budou souviset i rozsáhlé změny na všech trzích včetně lesnictví, dřevařství i myslivosti. Před našim vstupem do EU se připravují a vykonávají jednotlivé a změny, včetně legislativních. Právě legislativa vytváří základní rámec podnikatelského prostředí a může výrazně ovlivnit chod všech našich podniků a firem. Proto je velmi důležité, aby nové zákony byly od začátku co nejvíce srozumitelné a přitom do hloubky propracované.

Legislativní změny čekají i základní zákon: lesnictví - Lesní zákon a myslivosti - Zákon o myslivosti. Návrhy změn obou zákonů byly předloženy do veřejné diskuse, to znamená, že každý z nás se k navrhovaným změnám může vyjádřit a tím i ovlivnit jejich budoucí konečnou podobu.

Předkladatelem návrhu věcného záměru novely lesního zákona bylo Ministerstvo zemědělství v těsné spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Případné připomínky a náměty k předloženému návrhu věcného záměru novely lesního zákona bylo možno zaslat Ministerstvu zemědělství (odboru tvorby lesa) do konce roku 1999. Na internetovém serveru SILVARIUM byl tento dokument rovněž zveřejněn a předložen do veřejné diskuse. Návštěvníci mohli zasílat jednotlivé příspěvky na e - mail. Tyto příspěvky byly v nezměněné podobě okamžitě zveřejněny na SILVARIU a předány redakci Lesnické práce. Tyto příspěvky včetně návrhu jsou stále na stránkách SILVARIA přístupné z hlavní stránky na adrese www.silvarium.cz. Redakce SILVARIUM zaznamenala pouze necelou desítku připomínek k tak podstatnému zákonu. Čekali jsme mnohem rozsáhlejší a bouřlivější diskuse o konečné podobě Lesního zákona.

Nyní mají možnost se k návrhu nového zákona vyjádřit všichni, kteří mají něco společného s českou myslivostí. Na stránkách SILVARIA jsou do veřejné diskuse předloženy hned dvě verze návrhu nového zákona o myslivosti. První návrh pochází z dílny Ministerstva zemědělství - teze zákona o myslivosti a druhý návrh vypracovala Poslanecká sněmovna - návrh zákona o myslivosti. Očekáváme živější diskuse nad předloženými návrhy. Oba návrhy včetně diskuse jsou přístupné na hlavní stránce SILVARIUM v rubrice NEPŘEHLÉDNĚTE. Příspěvky do diskuse můžete zasílat na e - mail a po jejich vyzvednutí budou v nezměněné podobě ihned zveřejněny. Příspěvky bude redakce přijímat i na faxové číslo redakce.

Jindřich Ekart
Adresa: Redakce SILVARIUM
Smetanova 891, 755 01 Vsetín
Tel.: 0657 / 619 373, fax: 0657 / 619 374