ŘETĚZY JEDNOMUŽNÝCH MOTOROVÝCH PIL

Ing. Jiří Dvořák - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Pilový řetěz je součástí řezací části jednomužných motorových pil (JMP) společně s vodicí lištou a řetězkou. Od volby samotného řetězu a důsledné údržby celé této části se odvíjí spotřeba paliva, kvalita mazání, fyzická náročnost práce i její bezpečnost.

POPIS ŘETĚZU
(viz obr. 1.)

Řetěz se skládá z pracovních, spojovacích a vodicích článků, které jsou spojeny mezi sebou nýty. Pracovní článek současných bezpečnostních řetězů JMP představuje hoblovací zub (levý, pravý), umožňující řezání dřevních vláken všemi směry a snadné broušení přímo v provozu. Parametry řetězu se nejčastěji udávají v palcích. V praxi se používají řetězy s roztečí 0,325”, 3/8” a 0,404”, udávající vzdálenost mezi třemi nýty. S touto roztečí musí zároveň korespondovat rozteč ozubení řetězky, popř. vodícího kolečka lišty. Při pořizování řetězu se udává počet vodicích článků včetně typu udávaného výrobcem. Číslo na omezovací patce udává rozdíl mezi patkou a břitem v palcích (např. 25 - 0,025”). Čísla na vodícím článku definují rozteč a tloušťku vodících článků (např. 72 - Oregon: 7 - 3/8” rozteč, 2 - 0,050” tloušťka vodícího článku).

MAZÁNÍ

Za účelem zlepšení mazání řetězu, lišty a nýtů mohou být spojovací články na vnitřní straně mezi nýty opatřeny prohlubní (viz obr. 2), udržující po delší dobu mazivo, které by se za normálních okolností rozstřikovalo odstředivou silou. Žlábek tak plní funkci zásobníku s cílem prodloužení životnosti řetězu a lišty. Funkci mazání zajišťují i jednoduché otvory ve vodicích článcích řady řetězů, rozvádějící olej po celé délce lišty. Umožňují tak důslednější promazávání vrcholu lišty s vodicím kolečkem. Zadržování oleje v otvorech snižuje celkové tření a opotřebení všech komponentů řezací části JMP.

VIBRACE

V neposlední řadě několik firem upravuje hoblovací články s cílem minimalizovat vibrace, vyvolané chvěním při vlastní pracovní činnosti. Ty způsobuje poměrně velká styčná plocha mezi lištou a řetězem, s následným přenosem energie přes spodní části řezacích zubů a spojovací články na vodicí lišty, rukojeť a horní končetiny. Tyto vibrace jsou velice rozdílné v závislosti na zpracovávané hmotě, používaném technickém vybavení a jeho údržbě. Úpravou hoblovacích článků (viz obr. 3) klesne celková nárazovost, neboť se sníží kontakt řezacích článků s lištou. To znamená, že působící síla nesměřuje kolmo na lištu, ale je rozložena podélně na řetěz. Firmy, které tyto řetězy vyrábějí, vykazují snižování vibrací o 25-30 %.

ÚDRŽBA

Nejenom technické úpravy řetězů prodlužují jejich životnost a zlepšují výkonnost, hygienu a bezpečnost práce. Neméně důležitá je i údržba JMP, která zahrnuje i ostření a čištění řetězu:

- řetěz musí být vždy dostatečně ostrý a při ostření se musí brát v úvahu úhel ostření (25, 30, 35o), úhel břitu (75 - 85o), úhel sklonu při ostření (10o - 0,325”, 0o - 3/8”), průměr kulatého pilníku (4,8 mm - 0,325”, 4,0 mm - 3/8”),

- správné snížení omezovací patky (0,65 - 0,70 mm),

- správné napnutí řetězu na vodicí liště,

- správné mazání řetězu,

- včasná výměna řetězu před jeho nadměrným opotřebením (jsou-li hoblovací zuby pouze 3 mm dlouhé).