ROTTNE SHOW ANEB “MODRÁ JE V LESE VIDĚT”

Jan Sádlík

Ve dnech 2. a 3. října uspořádala společnost Reparoservis lesní technika, a.s. za pomoci dalších partnerů u nás ojedinělou akci na podporu a rozvoj harvestorových technologií v České republice. V připravených porostech jsme mohli vidět při práci některé harvestory Rottne a vyvážecí soupravu Terri Mark II. Paralelně přitom probíhaly odborné semináře týkající se harvestorových technologií. Problematiku přenosu tlaků stroje na půdu přednesl například zástupce společnosti Olofsfors AB. Musíme také zmínit spolupráci prof. Ing. Radomíra Ulricha, CSc. z MZLU Brno při výběru a přípravě porostů, kde proběhly předváděcí akce. Iniciátorem této akce a pozorným hostitelem byl ředitel společnosti Reparoservis Miroslav Klásek, který má s harvestorovými technologiemi již desetiletou zkušenost.

Je počátek 21. století, doba technického růstu a rozvoje. Těžkou manuální práci nahrazují nejmodernější technologie vybavené automatickými řídícími systémy. A právě při těžbě dřeva cítíme největší tlak na zvyšování produktivity, snižování nákladů, dodržování ekologických, bezpečnostních a hygienických předpisů. To vše je dnes možné pouze díky harvestorovým technologiím. Nemyslíme si, že harvestory vytlačí z českých lesů všechnu manuální práci, jak nám to někdy předkládají lidé neznalí podstaty těchto nových technologií. Specifika našich porostních podmínek a našeho způsobu hospodaření v lesích nám to ani v mnoha případech neumožňují. Navíc, naše lesní hospodářství se ubírá trochu jiným směrem než v severských zemích, tudíž nepředpokládáme takový rychlý rozmach harvestorů, jako je tomu na severu Evropy. Všichni se však shodneme na tom, že harvestory tu své místo mají, a pokud chceme uspět ve světové konkurenci, musíme si i my tuto technologii osvojit a využívat. Proto vítáme všechny akce podobného rázu, které zprostředkují odborné veřejnosti zkušenosti a poznatky s touto technologií “in natura”.

ROTTNE 2004 4WD + TERRI MARK II

V prvním ukázkovém porostu, jehož charakteristiku uvádíme v závorce na konci odstavce, mohli návštěvníci vidět nejmenší harvestor z nabídky Rottne, speciálně vyvinutý pro probírkové zásahy. Tento stroj je široký pouze 184 cm a jeho kácecí hlavice EGS 400 dokáže zpracovat stromy do šířky 45 cm. V naší zemi pracují čtyři tyto stroje. Průměrná výkonnost se u tohoto stroje pohybuje okolo 2000 - 2200 m3 za měsíc. Na harvestor navazovala v technologickém uzlu pásová vyvážecí souprava Terri Mark II.

Ta se u nás stala populární díky svému minimálnímu tlaku na půdu, a proto se často nasazuje v našich národních parcích na Šumavě, v Krkonoších, ale i na ostatních chráněných územích. S vyvážecí soupravou Terri lze přibližovat vyrobené sortimenty ve 2-4metrových délkách nebo jako celé kmeny pomocí svěrného oplenu. Oblíbenost těchto třítunových vyvážecích souprav dokazuje také 25 dodaných kusů na naše území. (Porost 363A5b; věk 50 let; HS 451; zakmenění 9; zastoupení Sm 7, Md 2, Jd 1; zásoba 262 m3 /ha; průměrná hmotnatost Sm 0,22 m3 , Md 0,22 m3 , Jd 0,15 m3 ).

ROTTNE 5000 4WD + ROTTNE SOLID F9 8WD

V porostech 363B12 a,b jme mohli při práci vidět harvestor střední velikosti Rottne 5000 4WD, určený převážně do svahových, kamenitých a méně dostupných terénů. Tento stroj je vhodný nejenom do probírek ve vyšších věkových stupních, ale do mýtních těžeb. Hydraulická ruka RK-81E parael má dosah 8-10 m a zdvihový moment 150 kNm. Kácecí hlavice EGS 600, jak napovídá označení, zpracuje stromy až do šířky 60 cm na úřezu. Svahová dostupnost tohoto čtyřkolového harvestoru je obdivuhodná a zvláště při práci švédského operátora si ji mohli na vlastní oči ověřit i návštěvníci Rottne show. Výkonnost tohoto středního harvestoru se pohybuje okolo 3000 - 3400 m3 za měsíc a samozřejmě záleží na mnoha faktorech. My zde uvádíme průměrnou výkonnost dosahovanou ve třech posledních měsících.

V této ukázce navazovala na harvestor Rottne 5000 4WD vyvážecí souprava Rottne Solid F9 8WD, i když logicky by měla následovat spíše větší varianta z produkce Rottne a to Solid F12, s nosností 12 tun. K dispozici však byla pouze varianta s nosností 9 tun, tak se k ní vraťme a přibližme si ji podrobněji. Tento speciální kolový traktor s pohonem všech osmi kol byl zkonstruován v roce 1998. Pro konstrukci Solid F9 byly použity nejmodernější komponenty, které splňují náročné požadavky na životnost, úsporu energie, vysoký pracovní výkon a především ekologický provoz. Pro práci na méně únosných podložích je možné stroj vybavit kolopásy. Kloubové řízení uprostřed vyvážecí soupravy Solid F9 zajišťuje jízdu stroje v jedné stopě. To zlepšuje řiditelnost a snižuje nebezpečí poškození stojících stromů. Hydraulická ruka má dosah 7 m a zdvihový moment 60 kNm. Limitujícím faktorem bývá u harvestorových technologií nezřídka dostupnost terénu vyvážecí soupravou. Na této ukázce však mohli všichni vidět, že Solid F9 řízená švédským operátorem, dokázala vyvézt dříví i z na první pohled nepřístupného terénu. (Porost 363 B12 a,b; věk 113 let; zakmenění 9; zastoupení Sm 10; zásoba 535a 453 m3 /ha; průměrná hmotnatost Sm 0,70 m3 .)

ROTTNE 5005 4WD

Na ukázce zpracování mýtního porostu byl nasazený harvestor Rottne 5005 4WD. Jde o vylepšený model výše uvedeného harvestoru, který používá silnější motor John Deer o výkonu 138 kW/188 PS. Také dosah hydraulické ruky RK-140 parael se zvětšil na 10,3 m. V tomto modelu se také používá nový měřící a ovládací systém kácecí hlavice “Rottne D4”. Výstupy z tohoto měřícího systému jsou plně kompatibilní s počítačovým systém Windows 9x. Lze je tedy bez problémů uchovávat a editovat v osobním počítači. V České republice pracují již dva harvestory tohoto typového označení. (Porost 362 B11; věk 109 let; zakmenění 10; HS 411; zastoupení Sm 9, Md +, Jd +; zásoba 475 m3 /ha; průměrná hmotnatost Sm 1,2 m3 , Md 1,1 m3 , Jd 0,85 m3 .)

REPAROSERVIS LESNÍ TECHNIKA, A. S.

V průběhu akce se návštěvníkům věnoval celý pracovní tým složený ze zkušených odborníků. Zvlášť zajímavý mohl být pro návštěvníky osobní kontakt s ředitelem společnosti Rottne Industri AB Jarlem Peterssonem, a tudíž možnost zkonfrontovat naše a švédské poznatky o využívání harvestorových technologií. Mnoho zajímavých informací bylo možné získat také od zástupců společnost Reparoservis, a to nejen o harvestorech, ale také o dalších produktech z jejich nabídky, která zahrnuje mimo jiné také vyvážecí traktory SP-Maskiner, štěpkovače Bruks, protiskluzové a ochranné řetězy OFA, pneumatiky Nokian a Trelleborg, odkorňovače Cambio nebo pilařské technologie Söderhamn Eriksson. Bez zajímavosti není ani bezplatný telefonní non-stop servis. Opravy, které nejdou vyřešit po telefonu, odstraní technici Reparoservisu přímo v lese nebo v servisních střediscích Praha, Velké Meziříčí nebo Protivín. Čas jsou peníze, proto společnost garantuje přistavení servisu do 24 hodin a dodávku běžných náhradních dílů do 48 hodin. Více podrobností mohou zájemci získat na následujících kontaktech:

Reparoservis lesní technika, a. s.
Jakobiho 328, 109 00 Praha 10 Petrovice
Tel.: 02/719 604 31, 02/719 624 41
Fax: 02/719 603 92
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoby
Prodejci: Ing. Petr Pudil 0603/520 788
Daniel Hlavsa 0606/623 575
Vedoucí servisu: Ing. Ľudovít Krajíček 0603/520 789