OSMDESÁTILETÁ TRADICE OCHRANY LESA

Redakce

Dne 27. října 2001 se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal seminář k osmdesátému výročí založení Ústavu pro ochranu lesů v Praze. Cílem semináře nazvaného “Ochrana lesa v minulém století” bylo připomenout vývoj ochrany lesa v českých zemích během uplynulých osmdesáti let. Setkání organizoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady (VÚLHM), útvar ochrany lesa také jako vzpomínku na osobnost zakladatele ústavu prof. Dr. Julia Komárka.

Vzpomínkový seminář zahájil svým příspěvkem “Historie lesnického výzkumného ústavu” současný ředitel VÚLHM Ing. Petr Zahradník, CSc. Prezentoval vývoj a změny v organizační struktuře Ústavu od jeho založení (31. 10. 1921), které urychlila tehdejší mnišková kalamita, až do dnešních dnů.

Další vystoupení volně navazovala a představila vývoj ochrany lesů jak na půdě Ústavu, tak na lesnických fakultách v Praze a Brně. Ing. Vlastislav Jančařík, CSc. hovořil na téma “Historie útvaru ochrany lesa VÚLHM”. Zdůraznil zejména nutnost vzájemné spolupráce Útvaru i Ústavu s jinými pracovišti, lesnickým provozem, lesnickými fakultami, Státní rostlinolékařskou správou atd. Vyslovil přesvědčení, že prestiž a úroveň pracovišť zabývajících se ochranou lesa se odvíjí i od podpory ze strany Ministerstva zemědělství České republiky.

Vedoucí útvaru ochrany lesa Dr. František Soukup, CSc. shrnul nynější náplň útvaru v příspěvku “Útvar ochrany lesa VÚLHM v současnosti”. Na semináři dále zazněly, a ve sborníku budou publikovány, tyto hlavní příspěvky:

Prof. Ing. Vladimír Kalina, CSc. - Ochrana lesa na pražské lesnické fakultě

Prof. Dr. Ing. Jaroslav Urban, CSc. - Ochrana lesa na brněnské lesnické fakultě

Doc. Dr. Jan Patočka, DrSc. - Historie ochranářského výzkumu na Slovensku I.

Doc. Ing. Miroslav Čapek, DrSc. - Historie ochranářského výzkumu na Slovensku II.

Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. - Budoucnost ochrany lesa v českých zemích.

Několik přednášejících detailněji vzpomenulo na zakladatele Ústavu prof. Komárka v pohledu jednotlivých oblastí jeho širokého odborného zájmu:

Doc. Dr. Ivan Hrdý, DrSc. - Vzpomínky na prof. Komárka

Dr. Václav Skuhravý, CSc. - Přínos prof. Komárka na poli ochrany lesa

Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc. - Přínos prof. Komárka na poli zoologie

Ing. Ctirad Rakušan - Přínos prof. Komárka na poli myslivosti.

OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ OCHRANY LESA

Při příležitosti významného výročí předal ředitel VÚLHM Ing. Petr Zahradník, CSc. ocenění za dlouholetou činnost (nebo spolupráci) ve VÚLHM a významný přínos v oboru v ochrany lesa těmto osobnostem:

Zlaté medaile

doc. Ing. Vladislavu Martinkovi, CSc.

doc. Ing. Antonínu Příhodovi

Stříbrné medaile

doc. Ing. Miroslavu Čapkovi, DrSc.

Ing. Vladimíru Novákovi, CSc.

doc. dr. Janu Patočkovi, DrSc.

dr. Václavu Skuhravému, CSc.

Bronzové medaile

Ing. Haně Červinkové, CSc.

Ing. Jaroslavu Mentbergerovi

Milanu Slámovi

Ing. Miroslavu Šrotovi, CSc.

Ing. Olze Válkové, CSc.