ZEMŘEL HISTORIK LESŮ EMIL HOŠEK

pracovníci ÚHÚL, pobočka Olomouc

Dne 6. 12. 2000 zemřel ve věku 77 let vynikající český lesnický historik a dlouholetý pracovník Lesprojektu - ÚHÚL, pobočky v Olomouci - Ing. et Ing. Emil Hošek, CSc.

Podrobný průřez jeho činorodým životem podala již Lesnická výročí v LP 10/98 u příležitosti jeho 75 narozenin. Narodil se 11. 10. 1923 v Čelechovicích na Hané v rodině se třemi dětmi. Svůj hluboký zájem o lesnickou problematiku projevil již před studiem Lesnické fakulty v Brně, když pracoval od roku 1942 do konce války jako praktikant na lesní správě velkostatku v Čechách pod Kosířem. V té době, přesně od 15. 12. 1944 do 26. 2. 1945 byl nuceně nasazen na zákopové práce v Rakousku, odkud se pokusil 7. 1. 1945 neúspěšně uprchnout. Po otevření vysokých škol ukončil studium na VŠZ II. státní zkouškou v roce 1949. Při studiu působil jako demonstrátor na katedře lesnické ekonomie. Od 1. 6. 1948 nastoupil u Technického ústavu státních lesů (později Lesprojekt, dnes ÚHÚL) jako zařizovatel lesů na pobočce v Olomouci. Již v roce 1954 složil náročnou zkoušku pro samostatné lesní hospodáře a o rok později začal působit jako samostatný inženýr - specialista historie lesů, později ve funkci vedoucího této služby v Brandýse nad Labem až do svého penzionování k 1. 5. 1987.

Během zaměstnání ještě vystudoval stavební fakultu VUT v Brně a v roce 1968 získal hodnost kandidáta věd. Patřil mezi známé osobnosti, přesahující rámec naší organizace. V prvních pracovních záznamech o Ing. Hoškovi jsme se dočetli: “Konal různé manuální práce při svěrkování, osazování hranic, prosekávání visur a jiné. Tyto konal poctivě a svědomitě”. Byl tedy nejen výjimečně vzdělaný a erudovaný s fenomenální pamětí, ale také pracovitý. I v důchodu byl stále činný u našeho ústavu až do konce roku 1999, kdy se podílel na upřesňování majetkových poměrů v lesích. Aktivně zde tedy působil přes 50 let. Vzpomínáme si, jak jsme s jeho pomocí a zahraničními kontakty organizovali odborný lesnický zájezd pobočky do Horního Rakouska a s jakým fundamentem a jeho typickým hlubokým hlasem nám sděloval všechny zajímavosti nejen o lese. Za svou rozsáhlou vědeckou a literární činnost i v dalších oborech byl kromě jiného vyznamenán stříbrnou medailí Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho historické elaboráty jsou pro všechny stálým zdrojem informací o lesnictví z mnoha oblastí Moravy i Čech. Odešel výjimečně nadaný odborník a člověk.

Vzpomínáme,
pracovníci ÚHÚL, pobočka Olomouc