Editorial

Jan Kozel 

Vážení čtenáři,

V prvním jarním vydání LP Vám přinášíme několik informací o Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V rozhovoru s jeho ředitelem Ing. Petrem Zahradníkem, CSc., jsme hovořili nejen o činnosti ústavu, ale i o jím poskytovaných službách vlastníkům a správcům lesních majetků.

Počátkem letošního roku byl vládou schválen věcný záměr zákona o veřejné stráži. Ministerstva zemědělství a životního prostředí nyní pracují na společném paragrafovém znění. Jaký je skutečný obsah věcného zákona o veřejné stráži vysvětluje JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. Mezi společenskými požadavky, které směřují ke zvýšení počtu obyvatel s co nejvyšším vzděláním a realitou poptávky po absolventech SL3, VO3L a LF ze strany lesního hospodářství je velký rozdíl. Přijde změna ve struktuře a počtu stávajících lesních vzdělávacích zařízení, nebo je šíře a kvalita lesnického vzdělávání všech stupňů na takové úrovni, že se “lesnický dorost” uplatní i v jiných odvětvích? Otázku lesnického školství z pohledu České lesnické společnosti přibližuje článek Republikového výboru ČLS.