Jak kalibrovat náklady lesní společnosti

 

{mosimage}

00KP

Jak kalibrovat náklady lesní společnosti

Ing. Jiří Březina - ředitel společnosti UNIPEX

Většina ekonomů si uvědomuje nutnost přesně vyčíslených a strukturovaných nákladů a většina také hledá vlastní řešení. Pokud řešení najdou, mívá nejčastěji podobu excelovské tabulky úctyhodné velikosti, plné ručně vkládaných dat a složitých vzorců. Společnými vlastnostmi těchto řešení bývá dobrá až velmi dobrá analýza, ale pracné plnění a těžkopádné praktické provedení, následkem kterého tyto aplikace fungují pouze v rukách svých autorů a jejich kapacita je omezená. Sledování časového průběhu nákladů je pak až na výjimky zcela mimo jejich možnosti.V tomto článku se vám pokusíme představit profesionálně vyvinutou alternativu těchto řešení - kalkulační program Kalibr. Vznikl podle provozně ověřené analýzy a je postaven na databázové technologii, což mu zaručuje některé nové vlastnosti. Na rozdíl od mnoha jiných kalkulačních prostředků je Kalibr určen nejen pro ekonomy a manažery, ale i pro provozní pracovníky lesnických společností.

Cíle programu Kalibr

Přinést svému uživateli systém do evidence a plánování nákladů lesní výroby, a to zejména zavedením pevných kalkulačních postupů.

Jejich prostřednictvím, tj. systematickým používáním zkvalitnit tyto oblasti řízení:

- Vnitřní řízení nákladů a finanční plánování vůbec.

- Optimalizace nákupů všeho druhu.

- Řízení výrobních kapacit, zejména volba technologií.

- Rozhodování o investicích.

Program je sestaven tak, že dokáže vykalkulovat hodnoty vztažené k jakékoli technické jednotce, která je uživatelem shledána jako optimální (Kč/Nh, Kč/m3, Kč/km…). Důležitá je možnost variantních kalkulací téže technologie volitelným zařazováním a vyřazováním nákladových položek. S podstatně sníženou pracností tak lze získat například srovnávací kalkulace pro tutéž technologii prováděnou vlastními a cizími (subdodavatelskými) prostředky, vyřadit z kalkulace položky, které smluvní partner (LČR, obce, další vlastníci) neuznává za opodstatněné nebo je považuje za režijní, případně si vytvářet vlastní scénáře typu “co kdyby”. Nové varianty lze vytvářet bez destrukce starých, pouhým přidáním názvu do tabulky a vyznačením změn ve struktuře nákladových položek.

Uživatelská podoba programu

Program je vytvořen jako aplikace Windows s důrazem na maximální využití standardních ovládacích prvků. To značně zjednodušuje ovládání. Na druhé straně nelze očekávat, že by si uživatel bez jakékoli znalosti metodiky kalkulací dokázal úspěšně zavést vlastní kalkulaci nové technologie. K tomu jej dovede buď studium přiložené dokumentace nebo školení, které bude autorská firma také poskytovat.

Použití

Program lze začít používat buď prázdný nebo s dodanými vzorovými kalkulacemi pro standardní technologie (těžba JMP, přibližování koněm, UKT, SLKT,…).U prázdného programu je prvním úkolem uživatele vytvořit strukturu činností a technologií, pro které chce kalkulovat náklady, zjistit úplný výčet nákladových položek všeho druhu, které alespoň do jedné z použitých technologií vstupují a nastavit pravidla zastoupení jednotlivých položek v jednotkových nákladech technologií, což znamená po příslušné analýze vybrat hotové nebo sestavit pro ně vlastní definice (vzorce). Mezi povinné patří účetní a výkonová osnova, jejich údaje však prakticky vždy již existují v elektronické formě a lze je často získat importem. Dále je nutné určit, v jakém časovém intervalu chce uživatel zaznamenávat změny a podle toho nastavit období. Uvedené činnosti vyžadují pečlivou přípravu a záznam vstupů pro každou technologii, odměnou za tuto práci je však vyladěný model, přesné výsledky a v neposlední řadě dokonalá znalost programu. Použití vzorových kalkulací znamená rychlý start, ale případné rozdíly mezi vzorem a skutečným provozem vnášejí riziko nepřesností několikerého druhu: rozdíly v seznamu nákladových položek,rozdíly cen a tarifů a také rozdíly v životnosti materiálů a pomůcek, norem spotřeby, intervalu a nákladnosti oprav atd. Tuto variantu lze doporučit především pro rychlé seznámení s programem. Vzorové kalkulace i nákladové položky lze samozřejmě úpravami přizpůsobit skutečným podmínkám uživatele a tím dosáhnout stejné přesnosti, jako při naplnění prázdného programu. Po naplnění již jen sklízíte ovoce – údržbou cen v stanovených intervalech si zajišťujete stálý přehled o nákladech. Klíčem pro časový interval je volba období – autory doporučená možnost je čtvrtletí, daní za jemnější krok je znásobená práce s údržbou. Doufejme, že stabilita cen a tarifů nám umožní příjemný čtvrtletní interval zachovat.

Několik situací, při kterých program oceníte nejvíc

- Stanovení vnitřních cen výkonů a technologických celků.

- Znalost skutečných nákladů vám ohraničí meze, ve kterých je daná technologie vůbec rentabilní, umožní podložené hodnocení a porovnání a většinou také dodá potřebnou inspiraci k úsporám.

- Zkušební kalkulace nových technologií nebo jejich změn.

Koupit nebo nekoupit nový stroj, vybudovat nový provoz, zavést neznámou technologii? Zde mají náklady vždy právo veta. U nové a neznámé technologie samozřejmě narazíte na nedostupnost hodnot některých nákladových položek a na nepřesnost jiných. I kalkulace s částí hodnot nepřesných, převzatých z literatury nebo z údajů výrobce vám však zmenší pásmo nepřesnosti a vy se budete stále lépe rozhodovat na základě 20% nepřesnosti než 50%.

Jednání o cenách s dodavateli služeb

Některé činnosti se za určitých podmínek vyplatí smluvně zajistit subdodavateli a pokud nemůžete použít metodu konkurzu, má společný rozbor nákladů většinou na ceny očistný účinek. Ještě předtím vám ale porovnání variantních kalkulací pomůže v základním rozhodnutí, zda danou činnost vůbec cizími dodavateli realizovat.

Jednání o nákladových vstupech při cenovém jednání s obchodními partnery

Užitečnost programu je zde jednoznačná a máte-li hotovou kalkulaci, spočívá veškerá příprava v synchronizaci vašich nákladových položek a v dohodě o definičních hodnotách (pořizovacích cenách, tarifech, životnostech, výkonnosti). Takto vedená jednání nemusí být nikterak konfliktní. Z uzavřených dohod vzniká sada důležitých ukazatelů pro řízení výroby a nákladů a dále možnost přesného ladění výrobních kapacit, stanovení výkonnosti, režimu práce konkrétní technologie atd.

Výstupy

Program vytváří výstupy v přehledné formě seznamu, které jsou modifikovatelné uživatelem. Výstupy lze také přímo z prostředí programu exportovat do tvaru excelovské tabulky.

Závěr

Popsaný kalkulační program Kalibr je před dokončením a brzy bude na trhu. Pokud se Vám podle popisu zdá užitečný, máte-li zájem si jej pořídit nebo se zeptat se na další vlastnosti ještě před uvolněním prodejní verze, obraťte se na firmu UNIPEX CZ, obchodní oddělení, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel. 038/7713 292.