STŘEDISKO PRO VÝUKU OPERÁTORŮ TDS

Redakce

Jako první a pravděpodobně i jediné středisko pro výuku operátorů těžebně-dopravních strojů (TDS) v České republice bylo 3. května 2001 slavnostně otevřeno v prostorech SOU lesnického ve Svobodě nad Úpou. Významnost akce podtrhla účast velmi významných hostů.

Náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Rybníček konstatoval, že vývoj těžebních technologií jde prudce dopředu a zastoupení plně mechanizovaných těžebních technologií v porostech nad 40 let, při zpracování kalamit a v předmýtních porostech určitě poroste. Moderní technologie má svoje přednosti nejen v oblasti produktivity a kvality vyrobených sortimentů, ale i na poli hygieny práce a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Generální ředitel s. p. Lesy České republiky Ing. Jiří Oliva uvedl, že tento nový trend nelze ignorovat, a proto podnik připravuje novou směrnici, která bude zahrnovat podmínky, podle nichž budou nasazovány TDS ve státních lesích. Současně upozornil, že budou dbát na kvalitu odvedené práce nejen při výrobě sortimentů dříví, ale i s ohledem na možné škody na lesním prostředí.

Zástupce finského dodavatele simulátoru Valmet-Oryx a harvestoru Valmet 901.1 pan Pentti Kaloinen z Patrek Forest Oy Ab z finského Tampere vyzdvihl význam tohoto moderního zařízení při výuce operátorů s ohledem na snížení rizika poškození nejen vlastního stroje, ale i lesního porostu. Současně poukázal na započatou spolupráci českého a finského učiliště zaměřeného na výuku operátorů TDS.

Po slavnostním zahájení, kde promluvila řada hostů ze státní správy, následovala praktická ukázka nových výukových prostor, vlastního simulátoru Valmet-Oryx a venkovní ukázka harvestoru Valmet 901, lanovky Larix a vyvážecí soupravy Terra. Ředitel školy Ing. Jan Korbelář nastínil i minimální předpoklady pro zařazení učňů, případně studentů SLŠ a zájemců z řad dospělých v rámci dalšího vzdělávání do nově otevřeného střediska.

“Stroj světových parametrů může koupit kdokoliv, ale život stroji vdechne jen plně kvalifikovaný a motivovaný člověk.”