TĚŽEBNÍ PROCESORY

Ing. Jiří Dvořák - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Odvětvovací a krátící procesory neprožívají v současné době na českém trhu jistě velkou renesanci. Přesto usnadnění zpracování pokáceného stromu by zvýšilo nejenom hygienu práce, ale bezpochyby i její produktivitu, což by navíc podpořily i koncepční úpravy prezentované výrobci těchto adaptérů na letošní celosvětového výstavě ve Švédsku.

Procesory navazující na kácení se dělí na jednofázové a dvoufázové. Jednofázová procesorová jednotka je nesena na konci hydromanipulátoru. Procesor pokácený strom uchopí následně odvětví a krátí. V případě dvoufázového procesoru vloží kmen procesorové jednotky hydraulická ruka. Procesor nejčastěji nese tříbodový závěs univerzálních kolových traktorů o výkonu 65 - 80 PS, popřípadě LKT, nákladními automobily nebo speciálními nosiči umožňujícími mobilitu při nasazení na přibližovacích linkách přímo v porostech nebo na odvozních místech a při delším transportu mezi pracovišti. Moderní typy těžebních procesorů nesené na UKT jsou vybaveny jeřábem s dosahem do 7 m, s úhlem otáčení až 280°. Jednoduchým stisknutím tlačítka obsluha nastaví funkce hydraulické ruky nebo agregátu, které ovládá elektrohydraulickým řízením pomocí dvou páček z kabiny nebo ze speciálního panelu na vnější straně. Některým typům procesorů umožňují v současné době koncepční změny horizontální pohyb v úhlu (přibližně 65°). Jejich otočí ve směru pokáceného stromu se usnadní manipulace s kmenem, který lze posouvat přímo ke stroji a není s ním nutné komplikovaně manipulovat, popřípadě pojíždět se strojem, čímž by zvyšovalo riziko škod na stojících stromech, ale i zdržovalo práci. Vyklizování vzdálenějších kmenů, které jsou mimo dosah jeřábu, umožňuje naviják s tažnou silou 2 tuny a dosahem až do 50 m, který je možné ovládat dálkově. Jestliže těžební procesor doprovází motomuální těžební činnost, je možné ho používat nejenom k vyklizování dříví, ale i ke stažení zavěšeného stromu při kácení a podobně. Při použití procesoru je vhodné stroj stabilizovat podpěrami, především při nasazení v porostech s dřevinami větších dimenzí (mýtní porosty) nebo na méně stabilních stanovištích.

PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ A ODVĚTVOVACÍ ÚSTROJÍ

Odvětvovacím ústrojím jsou nože, dva pohyblivé a jeden pevný, které se vyznačují konstrukční jednoduchostí a dobrou kvalitou odvětvování. Odvětvovací hlavice v této nožové sestavě umožňuje maximální odvětvování stromů, do průměru 40 cm (min. 5 cm). Pokud se používají procesory s pětinožovými odvětvovacími hlavicemi, může průměr odvětvovaných kmenů dosahovat až 50 cm.

Podávacím zařízením jsou v současné době gumové válce potažené řetězy zabraňující prokluzu. Nahrazují tak kovové válce s hroty, které často poškozovaly protahované dřevo. Rychlost posuvu dřevní hmoty těmito válci je větší než 3,5 m/s. Posuv kmene noži u současných procesorů je koncipován i na základě teleskopického ramene, na kterém jsou nože umístěny. Teleskopické rameno vloží kmen do nožů a svěrného zařízení, které přidržuje kmen, teleskopické rameno se vysouvá a nože na něm nainstalované strom odvětvují. Jakmile rameno vyjede na maximální délku, slouží jako svěrné ústrojí nože, původní svěrné ústrojí se otevře a rameno zajíždí. Zkracovací ústrojí většiny současných těžebních procesorů je třískového typu, tzn. výkyvné řetězové pily, které nahrazují kotoučové, u nichž je nevýhodou robustnost, neboť průměr kotouče musí být více než dvojnásobem průměru kráceného kmene. S tím souvisí i vyšší energetická náročnost provozu. Samozřejmě, i tyto stroje jsou vybaveny elektronikou pro měření délek a průměrů, kde je možná případná předvolba délek a registrace zpracovaného objemu hmoty. Procesory lze použít jak v předmýtních, tak mýtních těžbách, pokud se nepřekročí základní dimenze stanovené výrobci. Adaptéry se zpravidla projektují pro zpracování dřevin o obdobných kvalitách jako pro harvestorové hlavice (křivost, zavětvení, rozvětvení).

ZÁVĚR

U procesorů - výměnných adaptérů na univerzálních traktorech - lze předpokládat jejich rozšíření v budoucnosti u menších vlastníků lesů, kteří si nemohou dovolit nasazení harvestorových technologií, tzn. jejich najmutí či dokonce pořízení. Procesorový adaptér nevyžaduje ve srovnání s výše uvedenou technologií celoroční vytížení a traktor, který je nosičem těžebního procesoru, je možné nasazovat v průběhu roku i do jiných výrobních procesů či postupů. Výhodné je především:

- usnadnění a zvýšení produktivity práce při odvětvování a krácení

- nasazení procesorů na plochách a v porostech, kde koncentrace dřevní hmoty není ekonomicky výhodná pro harvestorové technologie;

- zpracování hmoty ve výchovných zásazích do 40 let, kde je nasazení harvestorových technologií ekonomicky nevýnosné;

- s ohledem na návratnost investice není nezbytné zajišťovat celoroční vytížení těžebního procesoru.