SETKÁNÍ S CHORVATSKÝMI LESNÍKY - Poreč - 2. až 6. září 2002

Oto Lasák

Společnosti Mercata-Polívka s.r.o. a Monsanto ČR uspořádaly pro své obchodní partnery odborné školení na Istrijském poloostrově zaměřené k integrované ochraně lesa a používání vybraných herbicidních přípravků v podmínkách českého lesního hospodářství. Společně s chorvatskými lesníky připravily odborné exkurze do oblasti Motovun a Brijuni.

Zhruba tři desítky lesníků z celé České republiky v prostorách kempu Plava laguna v blízkosti města Poreč si v krásném prostředí Istrijského poloostrova doplňovaly poznatky o používání herbicidních přípravků určených pro omezování rozšíření nežádoucí buřeně u nás a konzultovaly používání obdobných prostředků v podmínkách chorvatského lesnictví. Organizátoři akce - společnosti Mercata-Polívka, s. r. o. z Třebíče a Monsanto ČR - zpestřily program celou sérií odborných přednášek a odborných exkurzí na lesnicky významná místa Istrijského poloostrova.

Odborným průvodcem a překladatelem se nám stal na několik dní lesní inženýr Vladimír Lacina z lesní správy Bělovar, jehož předkové byli povoláni z Čech k osídlení oblasti Daruvaru v minulém století a dále zástupce firmy Monsanto v Chorvatsku Franko Križman a entomolog prof. Miro Charabin z Lesnické fakulty v Záhřebu. Chorvatské lesníky zástupovali Mladan Čaleta z LZ Motovuna a Mario Marečič z LS Buzet. Exkurze i večerní odborné přenášky byly zaměřeny na způsoby hospodaření a zkušenosti s používáním Roundupu a dalších herbicidů v podmínkách chorvatského a českého lesního hospodářství. Nechyběla ani návštěva oblastní lesní školky. Prof. Charabin ve svém neobyčejně fundovaném večerním vystoupení zhodnotil ekologické problémy severního Chorvatska a nastínil způsob jejich řešení.

Istrijské lesy jsou z 80 % v soukromých rukou a plní funkci především ochranných lesů. Na první pohled bylo znát, že se zde intenzivně nehospodaří a vlastníci využívají své lesy pouze jako zdroj palivového dříví. Motovunský lesní závod je jedním z 16 na území Chorvatska. Převládají zde dubové výmladkové lesy (Quercus illex, Q. cerris a Q. pubescens). Nechybí ani jasan a grafiózou postižený jilm. Velká móda minulého století v zavádění rychlerostoucích topolů již pominula a chorvatští lesníci se vracejí k přeměně na dubové a jasanové porosty.

Na lesní správě Buzet, kde stát obhospodařuje 3000 ha a soukromníci 15000 ha lesů, se roční těžba pohybuje okolo 3 tisíc m3 dubu letního. Na správě pracuje 20 zaměstnanců.

Zajímavostí lesní správy je výskyt lanýžů (Tuber magnatum) - jde o podzemní houby rostoucí v hloubce 5-30 cm a vydávající silnou vůni, které místní sběratelé vyhledávají pomocí speciálně vycvičených psů. V oblasti se sběrem zabývá cca 2000 lidí, kteří ročně najdou až 5-8 tun lanýžů. Lanýž je vyhledávanou pochoutkou labužníků na celém světě a je i vyhlášeným afrodiziakem.

Národní hrdost všech zúčastněných českých lesníků pozvedla pocta vyjádřená na několika místech českému lesníkovi Josefu Resselovi (1793-1857).

Další exkurze vedla na “vládní ostrov” Brijuni, kde nám místní dendrolog popsal postupnou úspěšnou přeměnu dřevinné skladby ostrova z původních pařezin na rekreační les. Dnes je to velmi vyhledávané rekreační místo a současně sídlo několika vládních objektů. Návštěvníci si mohou prohlédnout i muzeum věnované populárnímu jugoslávskému prezidentovi Titovi, který zde pobýval a přijímal zahraniční návštěvy.

Odborné přednášky hodnotily především používání přípravku Roundup. Ať už při likvidaci invazních rostlin na Galapágách, křídlatky v Krkonoších i aplikace v běžných podmínkách lesního hospodářství. Diskuze se soustředily na ekonomiku aplikací, na aplikační metody včetně pomůcek, které zaručují přesné, ale i snadné dávkování. Nejen prostředí, ale i celková atmosféra připraveného školení byla neformální, otevřená a plodná a navázala na obdobnou akci v loňském roce ve Švédsku. Obě společnosti již připravují v příštím roce pro své partnery pokračování obdobného způsobu vzdělávání.