Březen

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

je jisté, že obchod se dřívím vstupuje do vážného období. Ceny surového dříví vytrvale klesají a lesní podniky budou muset počítat s tím, že jejich hospodářský výsledek bude klesat k červeným číslům. Kombinace několika faktorů způsobila vysoké skladové zásoby dříví a doba skladování po orkánu Lothar se blíží svému maximu. I proto dostává konkurenceschopnost českého dříví vážné rány a posilující česká koruna nepříznivý vývoj ještě násobí. Pravděpodobně nastává situace, ze které vyjdou vítězně kapitálově silné, dobře organizované společnosti se schopností efektivně a kvalitně poskytovat své produkty a služby. Na straně nákladů bude hrát roli každá zbytečná položka, která může být handicapem v konkurenčním boji.

Náklady, jež lze v jejich současné výši přesvědčivě označit za zbytečné a výrazně limitující, jsou výdaje na ochranu lesních porostů proti zvěři. Výsledky opakované inventarizace poškození lesních porostů zvěří ukazují, že se v intervalu let 1995 a 2000 situace nezlepšila. Zvěř porosty neustále nadměrně poškozuje, a to vypovídá o tom, že volně žijící spárkatá zvěř není v početních stavech a poměru pohlaví odpovídajícím přírodním podmínkám současné krajiny v České republice. Myslivecká a hospodářská péče u nás tedy ve většině případů nepřesáhla úroveň jedné ekosystémové složky a do celkového chápání kulturní krajiny jí mnoho chybí. Možná právě “skryté dotace” podporující neadekvátní stavy spárkaté zvěře budou ve světle recese na trhu se dřívím nepříjemnou silou tlačící české dříví a lesní hospodářství do kouta. Nesmlouvavý tržní mechanismus nás snad donutí překonat dosavadní krátkozrakost a snahu o přeměny lesních porostů a jejich vyšší ekologickou stabilitu nebudou devalvovat zuby naší zvěře.