POKLES CEN SUROVÉHO DŘÍVÍ

Zdeněk Bluďovský

Ještě počátkem letošní zimní sezóny naznačoval vývoj cen surového dříví možnost stabilizace tuzemského dřevařského trhu, i když mírně narušené v předchozím období. Únorové výsledky cenové statistiky jsou ale intenzitou poklesu cen velmi překvapivé. Po srovnání s lednem se cenová hladina snížila o rekordních 4,4 %, meziroční pokles pak dosáhl 7,5 %.

Na snížení se podílí především kvantitativně nejvýznamnější smrkové sortimenty - pilařské výřezy a vlákninové dříví. Smrkové výřezy III. A se v závěru zimy prodávaly za 1895 Kč/m3 a smrková vláknina V. třídy jakosti za 799 Kč/m3. Podobnou úroveň cen dosáhly oba zmíněné sortimenty naposledy v lednu 1998. Neméně výrazný je i pokles cen borových sortimentů.

PŘÍČINY POKLESU CEN

Prudký pokles cen v období, kdy vrcholí sezónní realizace dříví ze zimní těžby, je nezvyklým jevem. Můžeme si ho sice zčásti vysvětlit působením některých objektivních faktorů, jako je vliv vysokého devizového kurzu české koruny nebo některými metodickými otázkami cenové statistiky, to však zřejmě nebude zdaleka vyčerpávající zdůvodnění. Dochází k němu totiž v situaci, kdy vnitřní ekonomika České republiky nevykazuje významnější náznaky hospodářské recese, kdy se již západoevropské lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl téměř vyrovnaly s důsledky polomů způsobených známým orkánem Lothar, a kdy, s výjimkou některých problémů obchodu jehličnatým řezivem v SRN, marketingové dřevařské analýzy označují situaci na evropském dřevařském trhu na počátku roku 2002 jako stabilizovanou.

CO bude dál?

Pokud by současné trendy zhodnocování surového dříví byly dlouhodobější povahy, znamenalo by to zásadní změnu v ekonomických podmínkách lesního hospodářství, v ohrožení hospodářské stability řady vlastníků lesa. Meziroční pokles cenové hladiny se odhaduje snížením průměrné ceny dříví nejméně o 100 Kč/m3. Při dodávkách dříví pro vnitřní trh, přesahujících každoročně více než 10 mil. m3, to znamená roční snížení zdrojů lesního hospodářství o více než jednu miliardu Kč. Zjištění příčin současného cenového propadu a zkoumání možností jeho řešení nástroji, jimiž tržní ekonomika disponuje, v současné době nanejvýš aktuálním a důležitým úkolem lesnických odvětvových orgánů, zájmových, profesních a stavovských organizací lesníků a vlastníků lesa.

Adresa autora:
Doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.
Lesy města Rokycany, s. r. o.
Soukenická 2, 337 01 Rokycany

Ceny surového dříví v zimě 2001/2002

SORTIMENT

prosinec 2001

leden 2002

únor 2002

Smrkové výřezy I.třídy jakosti

3 758 Kč

3 744 Kč

3 801 Kč

Borové výřezy I.třídy jakosti

3 785 Kč

3 599 Kč

3 993 Kč

Smrkové výřezy II.třídy jakosti

2 958 Kč

2 928 Kč

2 972 Kč

Borové výřezy II.třídy jakosti

2 589 Kč

2 597 Kč

2 632 Kč

Smrkové výřezy III.A třídy jakosti

1 970 Kč

1 951 Kč

1 895 Kč

Borové výřezy III.A třídy jakosti

1 470 Kč

1 460 Kč

1 422 Kč

Smrkové výřezy III.B třídy jakosti

1 579 Kč

1 570 Kč

1 511 Kč

Borové výřezy III.B třídy jakosti

1 208 Kč

1 206 Kč

1 157 Kč

Jehličnaté výřezy IV.třídy jakosti

1 102 Kč

1 096 Kč

1 064 Kč

Smrkové vlákninové dříví V.třídy jakosti

857 Kč

838 Kč

799 Kč

Borové vlákninové dříví V.třídy jakosti

814 Kč

797 Kč

754 Kč

Jehličnaté palivové dříví

264 Kč

263 Kč

276 Kč

Dubové výřezy I.třídy jakosti

8 657 Kč

8 087 Kč

8 903 Kč

Bukové výřezy I.třídy jakosti

5 197 Kč

5 324 Kč

5 303 Kč

Březové výřezy I.třídy jakosti

2 100 Kč

2 100 Kč

2 100 Kč

Dubové výřezy II.třídy jakosti

4 739 Kč

4 645 Kč

4 560 Kč

Bukové výřezy II.třídy jakosti

3 499 Kč

3 368 Kč

3 350 Kč

Březové výřezy II.třídy jakosti

1 982 Kč

1 910 Kč

1 836 Kč

Dubové výřezy III.A třídy jakosti

2 066 Kč

2 047 Kč

1 998 Kč

Bukové výřezy III.A třídy jakosti

1 799 Kč

1 818 Kč

1 728 Kč

Březové výřezy III.A třídy jakosti

1 083 Kč

1 110 Kč

1 063 Kč

Dubové výřezy III.B třídy jakosti

1 627 Kč

1 621 Kč

1 561 Kč

Bukové výřezy III.B třídy jakosti

1 379 Kč

1 366 Kč

1 299 Kč

Březové výřezy III.B třídy jakosti

933 Kč

944 Kč

903 Kč

Netříděné listnaté dříví V.třídy jakosti

560 Kč

578 Kč

559 Kč

Listnaté palivové dříví

389 Kč

387 Kč

404 Kč