Ošetřování a skladování žaludů - Opočno 2003

Jan Klíma

Sdružení lesních školkařů České republiky ve spolupráci s LČR, s. p., Semenářským závodem Týniště nad Orlicí pod odbornou záštitou MZe, sekce lesního hospodářství, uspořádali seminář pod názvem Nové technologie v lesním semenářství se zaměřením na duby. Tato akce se uskutečnila 7. 10. v Opočně.

Seminář si dal za cíl seznámit školkařský provoz s novými technologiemi ošetřování a skladování žaludů a to včetně zahraničních zkušeností. Jde o pomoc školkařům hledat cesty, jak se vyvarovat periodicky se opakujícím problémům se síjemi žaludů (naposledy tuto zimu).

Červenou nití, která se táhla téměř všemi příspěvky, byl boj proti houbovým patogenům napadajícím žaludy, především pak hlízence žaludové Ciboria batschiana. Hlízenka žaludová je jedním z nejnebezpečnějších škůdců, protože napadá naprosto zdravé a jakostní žaludy s odpovídající vlhkostí a při skladování v teplotě 4° C může během tří měsíců zničit většinu uskladněných žaludů. Obdobně je schopna likvidovat podzimní proužkové síje žaludů na záhonech. Výzkum v Polsku prokázal, že k napadení žaludů může dojít ještě před jejich opadem. Zatím nejúčinnější ochranou žaludů proti hlízence je termoterapie. Jejím principem je máčení semen po určitou dobu ve vodě o teplotě pro patogena smrtelné, avšak neovlivňující životnost semen. V praxi se jedná o ošetření přeplavených žaludů vodou o teplotě 41°C po dobu 2,5 hodiny. Ošetření žaludů termoterapií je žádoucí pro výsevy žaludů do sadbovačů, pro skladování žaludů i podzimní výsevy na záhony.

Přednášková část

Dopoledne si účastníci semináře mohli zapsat poznatky přednášejících, mezi nimiž byli i hosté ze zahraničí, Ing. Elena Foffová, CSc., z Lesníckého výskumného ústavu stanice Liptovský Hrádok s příspěvkem “Zdravotný stav a kvalita žaľuďov na Slovensku” a Ing. Katatrína Chválová, ředitelka OZ Semenoles v Liptovském Hrádku, s prezentací “Skúsenosti s predsejbovou prípravou a skladovaním duba na Slovensku”. Polský host Dr. Jan Suzska z Polské akademie věd v Kórniku informoval o provozních zkušenostech s předosevní přípravou a skladováním žaludů ve své mateřské zemi, kde ošetření termoterapií uplatňují v posledních letech plošně. Ve svém druhém referátu podrobně popsal technologii výsevu žaludů v kontejnerových školkách, kdy u žaludů je velkým problémem dlouhodobé a nerovnoměrné vzcházení síjí. Jednoduchý zákrok spočívající v odříznutí asi 1/3 z délky žaludu ze strany, kde žalud přisedá do číšky (bazální části žaludu) urychluje vzcházení žaludů a má pozitivní vliv na výškovou vyrovnanost semenáčků v kontejnerech. Na základě výsledků z provozní praxe v největší polské školce bylo dosaženo zvýšení produkce o 20 %.

Za domácí odborníky hovořily prom. biol. Zdenka Procházková, CSc., z VÚLHM VS Uherské Hradiště o problematice kvality a zdravotního stavu žaludů v ČR a Ing. Zdeňka Hlavová, ředitelka Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, o možnostech ošetření, předosevní přípravě a skladování žaludů.

Exkurzní část

Na odpoledne byla připravena exkurzní část v Semenářském závodě Týniště nad Orlicí, kde byla prakticky předvedena celá nově instalovaná linka na termoterapii žaludů.

Ze semináře byl vydán sborník, který si zájemci mohou objednat v kanceláři Sdružení lesních školkařů ČR (bližší informace na www.lesniskolky.cz).