Úvodník

Ing. František Dejnožka - ředitel Hradecké lesní a dřevařské společnosti, a.s.

Vážení čtenáři,

kalamita je vždy jedním z komplikujících prvků obchodování se dřívím. Z pohledu našeho, a tím i evropského trhu se dřívím musíme kalamitu vnímat jako vážný lesnický a ekonomický problém. Koncem listopadu loňského roku postihla větrná bouře naše kolegy na Slovensku, výše kalamitních těžeb se bude pohybovat kolem 5 miliónů m3. Počátkem ledna postihla silná větrná kalamita Skandinávii a pobaltské státy. Celková výše objemu padlého dříví je odhadována na 120 mil. m3. Nejvíce je postiženo Švédsko, kde odhadovaná výše kalamitních těžeb dosáhne výše roční těžby, tedy asi 85 mil. m3. Těžba v celé zemi je podřízena zpracování kalamity, narostou exporty hmoty; dříví, které nebude ihned dodáno k odběratelům, bude odvezeno z lesa a uchováváno na mokrých skládkách.

Tato situace nepochybně ovlivní i situaci na našem trhu. Bude tu snaha utlumit negativní dopady kalamit na ceny surového dříví, zkušenost však říká, že ceny řeziva klesají rychleji než přísun dříví ze zpracování kalamity na trh. Jistě nás z tohoto pohledu čeká komplikovaný rok.

V současné době panuje velmi složitá situace v důsledku nedostatku dříví prakticky u všech odběratelů v České republice; téměř kritická je pak u obou velkých tuzemských celulózek. Tento nedostatek patrně přetrvá po celé první čtvrtletí. Vlivem kalamit v zemích EU a tradiční sezónnosti lesnické výroby nastane počátkem dubna naopak velký přebytek dřevní suroviny, a to téměř ve všech sortimentech. Bude velmi komplikované umístit všechno dříví na trh. Tento přebytek bude pravděpodobně trvat až do konce roku 2005. Zpracování kalamitního dříví bude samozřejmě pokračovat i v roce 2006, ale v té době už bude velká poptávka po čerstvém dříví. Právě z pohledu celého roku 2005 je třeba vážit si každé funkční zpracovatelské kapacity, každého platícího odběratele. My, lesníci, si musíme uvědomit, že problémy zpracovatelů se dříve či později stanou našimi problémy. Pokud jim nepomůžeme zásobováním překlenout kritický začátek roku, situace se může rychle obrátit proti nám. Zejména zpracovatelé vlákninového dříví budou pro všechny lesní majetky strategickým odběratelem.

Přeji všem vlastníkům lesa, aby společně zvládli vyrovnat se s dopady větrných kalamit na náš trh se dřívím a aby dokázali ekonomicky obstát.