Editorial

Michal Třeštík 

Vážení čtenáři,

květnové číslo je věnováno hlavně legislativě. Bohužel, obsah většiny příspěvků nás optimismem nenaplní. S problémy se všemi možnými nařízeními a předpisy, často v praxi téměř neproveditelnými, se setkala už většina z nás. Tato nadprodukce předpisů, navíc často velice nekvalitních, má kromě všech běžných obtěžujících záležitostí jeden velice nebezpečný důsledek. Skoro všichni jsme někdy nějaký ten předpis porušili, právo nemá patřičnou autoritu a sílí pocit, že se předpisy dodržovat ani nevyplatí. To pak samozřejmě opět vyvolává potřebu vymýšlet další právní normy. Je s podivem, že se zatím nenašel silnější proud, který by šel opačným směrem, a to zjednodušením práva spojeným s relativně větší volností, ale také lepší vymahatelností.

Tyto obecné problémy se spolu s neradostnou situací v takřka celém státním sektoru lesního hospodářství odráží i v současném lesním právu a legislativních procesech. Pozice i výsledky lesnického úseku na ministerstvu zemědělství se po loňské reorganizaci zhoršily, což se projevuje i ve schopnosti prosazovat v legislativě lesnický pohled. Scházejí také peníze, ale hlavně koncepční řízení celého úseku. V osobě vrchního ředitele úseku LH se potvrdilo, že poslušnost ministerských příkazů jako hlavní kritérium výběru na takovou funkci nestačí. Chybějí osobnostní a manažerské předpoklady. To ostatně platí i pro současné vedení státního podniku LČR. O osudu lesního hospodářství tak dnes rozhodují poradci ministra či náměstek Karel Mach bez účinnější korekce lesnických odborníků.

Zásadní změnu nelze očekávat ani od nového ministra zemědělství Petra Zgarby, dosavadního předsedy dozorčí rady LČR, který posvětil ministru Palasovi v poslední fázi uspěchanou volbu "nového" generálního ředitele LČR Vladimíra Blahuty. S vyhlášením výběrového řízení čekal Palas déle než dva měsíce, ale uchazeči se do něj mohli hlásit pouze 9 dní, během níž si ještě museli obstarat bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň TAJNÉ, popř. alespoň doklad o zahájení řízení k prověrce. Jmenování proběhlo těsně před změnou na ministerském postu a Palas tak jen podtrhl tristní výsledky svého působení ve funkci.