Editorial 7/2006

Veronika Lukášová (roz. Kmínková), redaktorka

Vážení čtenáři,

ústředním tématem červencového čísla Lesnické práce, které právě otevíráte, jsou borové monokultury, příčiny jejich vzniku, způsob hospodaření v nich a možnosti jejich přestaveb. Jen připomínám, že podobný tematický blok, věnující se stejné problematice ve smrkových porostech, najdete v čísle 11 z loňského roku.

V souvislosti s pojmem „navyšování těžeb“, který se začal v poslední době ještě častěji skloňovat na všech, i oficiálních úrovních LH v důsledku zveřejnění výsledků NIL, uveřejňujeme druhý článek kolektivu ÚHÚL Brandýs nad Labem, zaměřený na analýzu těžebních možností, tentokrát jen pro území spravované s. p. LČR (článek o těžebních možnostech na celém území ČR najdete v květnové LP).

Jistě významnou a pro mnoho lidí jistě kontroverzní událostí uplynulého měsíce je jmenovaní F. Koníčka, doposud pověřeného řízením s. p. LČR, generálním ředitelem podniku. Jako bezkonkurenčního vítěze vyhlášeného VŘ ho do funkce dosadil ministr zemědělství J. Mládek těsně po volbách, tedy krátce před skončením svého funkčního období, kdy už by podle mnoha hlasů neměl podobná radikální rozhodnutí vůbec činit. Nelze se asi ubránit srovnání se situací v době konce působení ministra J. Palase a jmenováním V. Blahuty... Nově jmenovaný GŘ LČR je však podle mnoha odborníků v každém případě schopný a zkušený manažer, nezbývá tedy než popřát jemu, zaměstnancům státních lesů i jejich smluvním partnerům hodně zdaru v nastupujícím nelehkém období.

Do příštího čísla bychom rádi připravili anketu na jedno z nejzásadnějších témat v lesnictví, a tím je smysl existence státních lesů. Prosíme vás tedy touto formou – kdokoli bude chtít vyjádřit svůj názor a přesvědčení, pošlete ho do 18. 7. do redakce či ho napište do speciální místnosti diskusního fóra na Silvariu. Otázka zní: „Je podle vás dobré, aby stát vlastnil a spravoval lesy a proč?“ Za odpovědi předem děkujeme.