Kapesní počítač vhodný pro práci v lese

Ján Šimkovič

Tento rok přinesl nové trendy v oblasti kapesních počítačů a GPS. Které přístroje (hardware) a jaké programy (software) jsou vhodné pro práci v lese?

Po šesti letech používání mobilních technologií v hospodářské úpravě lesa můžeme současné kapesní počítače akceptovat jako mobilní výpočetní techniku vhodnou pro terénní podmínky. Jejich použití při lokalizovaní geografické polohy a využití jako klasické výpočetní techniky v kapse se osvědčilo. Podívejme se blíže, co nabídly mobilní technologie v tomto roce.

Přístroje (Hardware)

V současnosti nastupuje nový operační systém Windows Mobile 5.0. Nepřináší převratné změny, takže hlavním přínosem je zlevnění přístrojů s předcházejícím operačním systémem pro kapesní počítače – Windows Mobile 2003 SE. Pokud máte možnost koupit přístroj s tímto systémem, neváhejte. Pokud ho kupujete na inzerát, zjistěte si stav displeje, celkovou funkčnost přístroje a pokud je dobrá cena – kupte ho – na trhu je maximálně 1 rok.

Nejvhodnější je, když obsahuje minimálně Bluetooth technologii a SD nebo CF otvor pro paměťové karty. Pokud se chcete připojovat na internet na lokálních místech (hotspotch), potřebujete také WIFI modul. Přístroj by měl mít minimálně 300 MHz procesor a paměť aspoň 64/64 MB.

Nejběžnější displej pro kapesní počítače má úhlopříčku 3,5’’ (1 palec = 2,54 cm), některé přístroje nabízejí také 4’’ displeje (HP 4700). Komunikátory mají obvykle displej menší – 2,5’’ anebo 3’’.

Baterie vydrží na jedno nabití asi 4 až 5 hodin nepřetržité práce v závislosti na zapnutých modulech (WIFI, Bluetooth, CF GPS). Vhodné je zakoupit ještě jednu baterii, nosit ji nabitou a v případě potřeby vyměnit přímo v terénu.

V současnosti jsou dostupné tři základní druhy kapesních počítačů podle vzhledu přístroje:

- přístroje s minimálním počtem tlačítek (HP 2410, 2750, 2490, 2790, 4700);

- přístroje s tlačítkovou klávesnicí (HP 6500, 6900);

- takzvané „V“ přístroje (QTEK 9000), anebo přístroje s výsuvnou klávesnicí (QTEK 9100).

Pro práci v terénu lze doporučit přístroje s co nejmenším počtem tlačítek, protože eliminují možnost znečištění v jejich mezerách. Přístroje s tlačítkovou klávesnicí poskytují větší komfort při psaní textu, v terénu však mohou nastat určité nepříjemnosti při ovládaní a při práci ve zhoršených podmínkách. Zmenšení displeje na úkor klávesnice (HP 6500, 6900) způsobuje v některých programech neúplné vertikální zobrazování.

Novým trendem tohoto roku je kombinace kapesního počítače a telefonu (komunikátor). Výhodou je současné použití počítače, telefonu, mobilního internetu na jednom počítači. Pokud se rozhodujete, že byste si koupili takovouto kombinaci, lze doporučit MIO A701 (www.mio-tech.com). Pro terén poskytuje v současné době optimum – přijatelné rozměry, dostatečně velký displej, minimální množství tlačítek a integrovaný GPS přijímač s procesorem SIRF III.

Pokud máte dostatek finančních prostředků, investujte do přístroje se zvýšenou odolností v nepříznivých povětrnostních podmínkách (komunikátor Intermec CN3- www.intermec.com nebo pocket PC Trimble GeoExplorer – www.trimble.com).

Pokud chcete ušetřit a zároveň zabezpečit odolnost vůči vodě a prachu, popřemýšlejte o odolném pouzdře (vyhledej na internetu „armor case“). V každém případě nezapomeňte na ochrannou fólii displeje (http://mobile.itek.cz, http://screenprotector.cz).

Zjišťování polohy (GPS)

Novým trendem GPS přístrojů v kombinaci s kapesním počítačem jsou polohové přístroje s procesorem SIRF III. Oproti starším typům umožňují přijímat signál z více satelitů. Nezvyšují přesnost – ta je v podstatě stejná (4–15 m), ale zvyšují citlivost příjmu. Takže v místech, kde se se starším přístrojem nedal lokalizovat signál, SIRF III GPS přístroj by mohl signál zachytit.

Na trh se dostává velké množství tzv. bluetooth přístrojů (Holux 236, i-Tec BT 339, Haicom HI406). Jedná se o bezkontaktní přístroje, výhodou kterých je, že nejsou mechanicky spojené s kapesním počítačem. Mohou se tedy používat odděleně od kapesního počítače, čehož se dá využít při zhoršených povětrnostních podmínkách. Nevýhodou je, že používají samostatnou baterii, takže kromě kapesního počítače je třeba nabíjet i GPS přístroj. Kontaktní GPS přístroje (CF nebo SD modul – i-Tec, Haicom) využívají baterii kapesního počítače, nejsou závislé na samostatném nabíjení. Doba provozu kapesního počítače s bezkontaktním bluetooth GPS nebo s kontaktním CF, SD GPS přístrojem je přibližně stejná – asi 4 až 5 hodin téměř nepřetržité práce na jedno nabití kapesního počítače.

Ovládání kontaktních GPS je o něco jednodušší, protože je stačí jen „nastrčit“ do příslušného otvoru kapesního počítače, nastavit COM port v mapovém programu a GPS je připraveno k použití. Bluetooth GPS je třeba nejprve aktivovat jako bluetooth zařízení.

Přesnost GPS je charakterizovaná v programech jako DOP (GDOP) (dilution of precision) – přesnost přijímaného signálu v závislosti na postavení satelitů.

GPS zjišťuje 3 typy DOP hodnoty: horizontální, vertikální a střed.

Horizontal DOP (nebo HDOP) určuje přesnost zjištění zeměpisné šířky a délky.

Vertical DOP (nebo VDOP) určuje přesnost měření nadmořské výšky.

Střed DOP, též známá pod názvem Position DOP (PDOP), určuje průměr předchozích dvou přesností.

Každá DOP hodnota se vyjadřuje číslem 1 až 50, přičemž 50 reprezentuje velmi malou přesnost

a 1 velmi dobrou přesnost:

- 1–2 ideální – nejvyšší přesnost;

- 2–3 výborná – celkem dobrá přesnost;

- 4–6 dobrá – dobrá přesnost použitelná jako minimum pro přesnější měření;

- 7–8 střední – použitelná přesnost. Doporučuje se nalézt lepší výhled na oblohu a fixovat lepší přesnost;

- 9–20 dostatečná – přesnost použitelná jen pro velmi hrubý odhad pozice;

- 21–50 slabá – velmi slabá přesnost nepoužitelná pro polohové měření.

Cenově dostupné GPS přístroje dosahují průměrné přesnosti 1,5 až 8 DOP podle výše uvedené tabulky. Při měření by PDOP neměla přesáhnout hodnotu 5,5.

Programy (Software)

Pro práci s databázemi se dá použít program Excel Pocket, který je součástí programového vybavení kapesního počítače už při jeho koupi. Databázi lesního hospodářského plánu může překonvertovat do klasického Excel formátu (*.xls) taxační kancelář. Excelový soubor se překopíruje ze stolního počítače do počítače kapesního přes aplikaci ActiveSync. Výběry v databázových položkách je možné realizovat v Excel Pocket přes funkci AutoFilter v záložce Tools.

Pro práci s lesnickými mapami se dají použít GIS programy. Některé mají i freeware verzi (Topol CE, ArcPad). Kromě zobrazení mapy a základních výběrů v databázi grafických objektů nabízejí také práci s GPS přístrojem (Bluetooth, CF, SD moduly).

ArcPad ve verzi 7.0 má k dispozici i české menu programu a dokáže pracovat s mapou v systému JTSK. Je možné zobrazovat naskenované a souřadnicově umístěné rastry (porostní mapy, letecké snímky). Program umí editovat a zobrazovat základní vektorové vrstvy (bodovou, čárovou, polygonovou) a jejich databázové položky. Vektorové objekty dovoluje také měnit, přemisťovat a mazat. Vytváří objekty ve formátu *.shp a databázi grafických prvků ve formátu *.dbf.

Po aktivovaní GPS přístroje je možné ukládat zjištěné body nejen manuálně (kliknutím pera na tlačítko „Ulož“) ale i automaticky ve zvoleném časovém intervalu. Dopředu se dá navolit, zda se mají body spojovat do čáry nebo do polygonu. Hned se dá zjistit délka čáry nebo plocha polygonu. Ve freeware verzi ArcPad se dají používat všechny zobrazovací i editační funkce po dobu půl hodiny. Po půl hodině se program vypne a je třeba ho znovu spustit. ArcPad má také verzi pro stolní počítač, která poskytuje identické možnosti jako verze pro kapesní počítač. Verze pro stolní i kapesní počítač se instaluje současně. 

Rychle se rozvíjejícím trendem v oblasti programového vybavení kapesních počítačů je cestovní navigace. Do obchodů se dostávají také specializované přístroje určené výhradně pro tento účel. Protože se jedná o přístroje vyvinuté speciálně pro účely automobilové navigace, není možné je použít na zobrazování lesnických map.

Pokud chcete používat cestovní navigaci na kapesním počítači s GPS modulem, stačí si dokoupit navigační software (např. iGO, TomTom, PocketKIM).

Adresa autora:

Ing. Ján Šimkovič

Lesne hospodarske plany, Forestry mapping

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://uk.geocities.com/jansimkovic

Slovníček pojmů

- GIS (geografický informační systém) – grafické a databázové informace umístěné v souřadnicovém systému.

- GIS objekty – bod, linie, plocha (polygon) – můžou být typu rastrového nebo vektorového.

- Rastrové objekty – objekty jsou tvořené souborem obrazových bodů uspořádaných do matice (např. linie je tvořená souborem čtverečků).

- Vektorové objekty – reprezentace mapových objektů na bázi souřadnic (např. linie je zadaná počátečním a koncovým bodem se souřadnicemi x, y).

- SD modul (Secure Digital) – modul paměťové karty, nebo GPS modul, který sa vkládá do otvoru kapesního počítače (menší otvor).

- CF modul (Compact Flash) – modul paměťové karty, nebo GPS modul, který se vkládá do otvoru kapesního počítače (větší otvor).

- Bluetooth, WIFI – bezdrátové technologie sloužící ke komunikaci mezi zařízeními nebo k přenosu informací a souborů – bluetooth GPS není potřebné pevně (kontaktně) spojit s kapesním PC, při WIFI spojení nejsou potřebné kabely na připojení klávesnice k počítači nebo k přenosu informací z internetového zdroje.

- ActiveSync – program zabezpečující komunikaci mezi stolním a kapesním PC (přenos souborů, instalace některých programů do kapesního PC prostřednictvím stolního počítače).

- COM port (COM1,2,3 …) – číslo přídavného zařízení (např. SD, CF, bluetooth GPS), které ho jednoznačně identifikuje v programech kapesního počítače.

- GPS (globální poziční systém) – přístroje určující polohu objektů na Zemi za pomoci satelitů.