Proč je potřeba komunikovat s veřejností?

Lada Prylová

Jak jste si jistě všimli, Lesnická práce, počínaje prvním číslem roku 2007, opět částečně změnila svou tvář. Jednou z novinek je i zavedení této pravidelné rubriky s názvem “Les a veřejnost”.

Často se setkávám s názorem, že jakákoliv komunikace lesníků s veřejností je zbytečná, protože “Ecological Friendly People” nás argumenty stejně převálcují, protože “oni”, na rozdíl od nás, mají více možností, jak působit na veřejnost. Samozřejmě také více času a prostředků. Proč by to tak ale muselo být? Podmínky máme, „my lesáci“ i „oni ekologové“, stejné. Jde jen o to, že oni je umějí lépe využít a hlavně je již dlouho využívají. Máme se v tomto od nich co učit! Není třeba brát jim ekologická témata, která jim přísluší. Je však škoda nechat ekologickým organizacím či hnutím “naše“ – tedy lesnická témata. Nikdo je nevyloží lépe než my, lesníci, jen se musíme naučit JAK.

Co přinese tato rubrika lesníkům?

A právě cílem této rubriky je ukázat vám, že někteří z lesníků to již umějí a dělají. Ale stále nás je málo na to, abychom docílili toho, že společnost bude informovaná o skutečném stavu lesů v ČR, práci lesníků a která si dokáže utvořit názor odpovídající skutečnosti (má přístup k reálným informacím, ví, kde je najít) a nepřijímá obecně rozšířené mýty o lesním hospodářství, kterými jsou např. „všude se příliš těží“, „lesů ubývá“, „lesy jsou ve špatném stavu, všude jsou jen smrky“ a že lesníci vidí ve stromech jen sortimenty a peníze.

V průběhu letošního roku bychom Vám rádi představili, co a jak některé lesnické organizace (například Lesy ČR, Vojenské lesy a statky) dělají pro příznivější vnímání lesníků a lesnictví u laické veřejnosti. Dozvíte se, jak se téma komunikace s veřejností pomalu promítá i do studijních programů na lesnických školách, jak fungují informační střediska zaměřená na lesnictví, jaký význam v dialogu s veřejností mají v ČR poměrně rozšířené naučné stezky, jak probíhá komunikace s veřejností u našich sousedů (Rakousko, Slovensko), jaké jsou na tomto poli možnosti lesní pedagogiky, kde se provádí a kde je možné se v ní vyškolit a nahlédnete do zákulisí mnoha dalšího. Doufám, že to pro Vás bude inspirací a povzbuzením a že se nám společně podaří zlepšit názor veřejnosti na lesnictví a práci lesníků.

Celoevropské aktivity a dokumenty

Nutnost komunikace s veřejností je zakotvena ve strategickém dokumentu Evropské unie - Akčním plánu EU pro lesnictví z června r. 2006 (přesné znění viz rámeček). Komunikace s veřejností se přímo týkají hned dvě akce tohoto zásadního dokumentu. První je akce 3.3. “Přispět ke kvalitě života”, pod kterou je uvedena klíčová akce 10 “Podpora vzdělávání a komunikace v oblasti životního prostředí”. Druhá je akce 3.4. “Podpora koordinaci a komunikaci”, v níž je zahrnuta klíčová akce 18 “Zlepšit výměnu informací a komunikaci”.

Další nadnárodní aktivitou je Forest Communicators Network (FCN), webové stránky: http://www.unece.org/trade/timber/pr/pr.htm. FCN je tým specialistů na public relations (PR) v lesnickém sektoru. Tento tým byl ustanoven UNECE Timber Committee a FAO European Forestry Commission. V současnosti má FCN kolem 120 členů z 30 států (včetně ČR). Jedná se o zástupce státních i soukromých institucí. Tým FCN má mandát pro období 2005–2008.

Jeho cílem je zlepšit schopnosti lesníků a celého lesnického sektoru v komunikaci v rámci svého sektoru a s ostatními sektory, zvýšit znalosti o efektivních komunikačních strategiích a nástrojích. Tento tým se schází jedenkrát ročně a pracuje například na příručce s doporučenými způsoby komunikace v lesnickém sektoru. Dále plánuje uspořádat mezinárodní konferenci zaměřenou na komunikaci v lesnickém sektoru a publikovat zprávu o postoji zákazníka k produktům ze dřeva.

Náplní setkání jsou workshopy na téma komunikačních nástrojů, tipů a technik a prezentace jednotlivých členů, například o PR kampaních ve svých státech. Na posledním setkání týmu FCN (září 2006) byla prezentována například kampaň za čisté lesy v Lotyšsku, kde jako odstrašujícího maskota použili postavu „Pigmana“ (protiklad Supermana – viz obr.), který se v lese nechová tak, jak by měl.

V České republice je kladen stále větší důraz na potřebu komunikace a práce s veřejností. Touto problematikou se bude zabývat i nový Národní lesnický program pro léta 2007-2013.


Adresa autorky:

Ing. Lada Prylová

ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.