Zpracování kalamity Kyrill a riziko následné kůrovcové kalamity

Vladimír Dolejský

Na začátku roku, 19. ledna 2007, postihla lesy pod správou státního podniku Lesy České republiky větrná kalamita významného rozsahu. Tento abiotický atak je třeba vnímat v souvislostech – dlouhodobé povětrnostní podmínky, od září 2006 trvající výrazný srážkový deficit, nejteplejší zima za posledních 85 let, brzký nástup jara, nejteplejší a nejsušší jaro za posledních 65 let, rekordní srážkový deficit v určujícím měsíci dubnu (100letý deficitní limit), nadprůměrné denní teploty v dubnu i květnu, podmínky organizační a výrobně-odbytové v režimu zpracování ničivé lednové větrné kalamity a podmínky smluvní, určené úrovní založených, resp. nezaložených smluvních vztahů na začátku roku 2007, které významně zakládají problémy organizační a výrobně odbytové.

Aktuální výše škod

Rozsah kalamity, který zahrnuje vývraty a zlomy z 19. ledna 2007 i pozdějších větrných lokálních epizod, jež způsobily vyvrácení stromů na narušených stěnách, dosahuje u Lesů ČR celkové výše 5,15 mil. m3. Spolu s polomy, které vznikly po 31. 3. 2007 (větrné epizody v dubnu, květnu a červnu), je současná výše kalamity 5,51 mil. m3. Z toho je v oblastech, pro které platil nouzový stav (vyjmenované lesní správy a lesní závod Boubín, lesní závod Dobříš a lesní závod Kladská), registrováno 4,48 mil. m3.

Z uvedeného celkového množství je k 30. 6. 2007:

- zpracováno nejméně 4,20 mil. m3 (76,2 %, resp. 82,3 % následků po orkánu Kyrill)

- z lesa odvezeno 3,12 mil. m3 (56,6 %, resp. 61,2 % následků po orkánu Kyrill).

Kalamitou vzniklou po 1. 4. 2007 byl nejvíce zasažen LZ Kladská, kde nová kalamita dosáhla výše 70 tis. m3. Na ostatních organizačních jednotkách nová kalamita výrazně nepřekračuje objemy obvyklé pro toto období. Přehled odhadu kalamity, zpracování a odvozu dříví s důrazem na oblasti, kde byl vyhlášen nouzový stav, je uveden v tabulce.

Současný stav ochrany lesa proti kůrovcům

Negativní vlivy

- Časnost rojení (k počátku prvního rojení v nižších a středních polohách došlo již 13. 4., což je o 7 až 14 dní dříve, než je obvyklé, letní rojení v nižších polohách začalo již v polovině června);

- relativně vysoké teploty (vyšší teploty urychlují vývoj nové generace kůrovců);

- sucho (dochází k oslabení stojících stromů);

- přístup některých, zejména drobných vlastníků ke zpracování kalamity (liknavost ve zpracování – po dokončení vývoje kůrovců v kalamitě hrozí napadení lesů okolních vlastníků vč. LČR – zejména Třebíčsko, Táborsko, Přešticko, Tišnovsko).

Pozitivní vlivy

- Nízký stav populace kůrovců před vznikem kalamity (velikost populace před kalamitou neumožnila kůrovcům napadnout veškerou kalamitní hmotu již při jarním rojení, což umožňuje selektivní zpracování a odvoz s ohledem na monitoring kůrovců – prioritní odvoz nebo přednostní asanace nejvíce napadeného dříví a dříví s nejrychlejším vývojem kůrovců);

- rychlost zasychání kalamitního dříví – část hmoty rychle ztrácí atraktivitu pro kůrovce, a proto není napadena – vyplývá z monitoringu;

n plynulý průběh zpracování ve spojení s monitoringem vývoje a stavu kůrovců umožňuje efektivně reagovat na vývoj populace kůrovců;

- selektivní zpracování s ohledem na atraktivitu pro kůrovce (na závěr zpracování jsou ponechávány pro lýkožrouta smrkového neatraktivní slabé porosty a borové či jiné dříví).

Přijatá opatření

- Zpracování kalamity probíhá na základě smluv uzavřených v oblastech s původně vyhlášeným nouzovým stavem ke dni 5. 2. 2007, v ostatních oblastech na základě smluv uzavřených v průběhu měsíce března. Harmonogramy zpracování jsou dohodnuty tak, aby většina atraktivního dříví byla zpracována v prvním pololetí 2007;

- ochrana lesa proti kůrovcům je realizována v souladu s vnitropodnikovými předpisy – Příkazem GŘ č. 1/2004 a Pokynem VTŘ č. 2/2005;

- tam, kde je to účelné, je kalamitní dříví využíváno v rámci možností i jako lapáky (zejména nové polomy a vývraty);

- výskyt kůrovců a rychlost jejich vývoje jsou trvale monitorovány na všech úrovních Lesů ČR s cílem pružně reagovat na situaci v souvislosti s klimatickými podmínkami;

- s odběrateli dříví je řešen odbyt kalamitního dříví, v případě odbytových problémů jsou zřizovány náhradní skládky dříví mimo lesní porosty (suché a mokré sklady dříví).

Obranná opatření proti kůrovcům

K obraně proti kůrovcům bylo v době do 30. 6. 2007 instalováno 40,5 tis. ks lapačů a otrávených trojnožek a položeno 158,6 tis. ks lapáků.

Dále bylo za období leden až červen 2007 celkem zpracováno 158,0 tis. m3 (2006 – 39 tis. m3) kůrovcového dříví. Ze zpracovaného množství je největší množství na KI Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj), orkánem poškozeného minimálně. Pokračuje tak prohlubování rozdílu mezi stavem na KI FM a zbytkem území, na němž má významný podíl zvláště soustavné zhoršování zdravotního stavu smrkových porostů v důsledku deficitu vláhového, deficitu ve výživě a ataku patogenních hub. K situaci v ochraně lesa se zaměřením na stav smrkových porostů na území Moravskoslezského kraje přineseme samostatnou odbornou stať v některém z dalších čísel Lesnické práce.

Dokončení prací

S ohledem na rychlost zpracování je dokončení těžebních prací na všech jednotkách reálné do konce roku 2007. Problematické zůstávají potěžební úpravy, a zejména sanace poškozené lesní cestní sítě, případně oprava veřejných komunikací.

Lesy ČR v současné době dokončují odhad škod na lesní dopravní síti. Již nyní lze konstatovat, že jejich výše přesahuje jednu miliardu korun.

Způsob participace na opravách veřejných komunikací je pro státní podnik Lesy ČR velký problém a firma hledá právní nástroj, jak se podílet na opravách cest poškozených odvozem kalamitního dříví.

Ztráty na zpeněžení kalamitního dříví

- cenu dříví v tržním prostředí vždy určuje nabídka a poptávka. Při zpracování kalamity Kyrill došlo k poklesu cen v porovnání mezi I. a II. Q 2007 (např. u pilařské kulatiny z 1750 - 2000 Kč na 1200 - 1400 Kč.) Průměrný pokles je asi 46 %.

- podnik LČR je dnes v situaci, kterou určily nastavené smluvní vztahy v minulém roce a do 5. února 2007 (smlouvy předchozího vedení). Pracuje v režimu zpětného nákupu, tedy původně své dříví, které prodal u pně a vůbec jej nemusel jako vlastník účtovat, musí nakupovat zpět za vysoutěženou cenu I. Q, u kulatiny za  1750 - 2000 Kč, a prodává ho obratem za tržní cenu 1200 - 1400 Kč. Již nyní se rýsuje ztráta 1,6 - 1,8 miliardy Kč. K této ztrátě je třeba připočítat ztrátu z nižšího zpeněžení vývratů, a zvláště zlomů. Celková ztráta tedy přesáhne dvě miliardy korun.

Závěr

Smrkové porosty na územích spravovaných Lesy ČR jsou poměrně často atakovány abiotickými činiteli, nejvíce z nich bořivými větry, což se projevuje nahromaděním vývratů a zlomů. Nahromaděné množství smrkového dřeva s kůrou nabízí optimální podmínky pro dynamický rozvoj podkorního hmyzu včetně kalamitních škůdců na smrku, z nich zvláště lýkožrouta smrkového. Včasné zpracování kalamitního dříví, odmítnutí rozvoje kůrovcové kalamity v následujících letech a hospodaření v souladu s právními předpisy platnými v ČR a EU jsou prioritní úkoly managementu Lesů ČR na odpovídajících úrovních.

Adresa autora:

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Výrobně technický ředitel LČR, s. p.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.