Editorial 9/2007

Vážení čtenáři,

tak jako se přes prázdniny zcela nezastavil růst lesa, nezastavilo se ani dění v českém lesnictví. Zřejmě nejvýznamnější událostí měsíce srpna je předložení návrhu Národního lesnického programu II. Expertní projednávání tohoto dokumentu a konsensus mezi mnoha zájmovými skupinami dává naději k nasměrování českého lesního hospodářství jedním a snad správným směrem.

Otázkou je, zda budou cíle NLP akceptovány ministerstvy zemědělství a životního prostředí a následně respektovány i v lesnické praxi. Na stránkách Lesnické práce popisuje přípravu NLP II Jaromír Vašíček a v anketě se k němu vyjadřují někteří účastníci pracovních skupin NLP.

Na počátku školního roku se věnujeme také lesnímu školství. Zajímavé názory Vladimíra Simanova v rozhovoru s Otou Lasákem střídají články věnované střednímu a vysokému školství. Vilém Podrázský seznamuje čtenáře s aktuálním rozdělením Fakulty lesnické a environmentální na Fakultu lesnickou a dřevařskou a Fakultu životního prostředí. Nemohu se v této souvislosti ubránit pocitu, že tento vývoj pouze dokládá názorové střety a neochotu komunikovat mezi lesnictvím – lesníky a ekologií – ekology. Soupeření těchto vědních oborů ale bude jen těžko cestou ke „kvalitnějšímu a ekologičtějšímu“ lesnímu hospodářství.

Pro časopis Lesnická práce je významná i další událost. Se zářijovým číslem odchází plnit povinnosti v životě člověka nejdůležitější Veronika Lukášová. Redaktorka Lesnické práce, která svou pracovitostí, smyslem pro detail a chutí měnit věci k lepšímu posunula časopis Lesnická práce o mnoho kroků dopředu. Bude jen velmi těžké tento trend udržet.

Všichni členové nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce přejí Veronice, aby se jí jako budoucí mamince splnila všechna krásná, pozitivní a příjemná očekávání, která doprovázejí narození ratolesti.

Za kolektiv Lesnické práce
Jan Příhoda