Editorial 10/2007

Vážení čtenáři Lesnické práce,

říjnový editorial si dovolím začít v resortu poměrně vzdáleném lesnímu hospodářství. Začátkem září představil ministr dopravy návrhy pro novelu silničního zákona. Hlavním podnětem byl neustále narůstající počet mrtvých na českých silnicích. Kromě navrhovaných chaotických změn v bodovém systému mne nejvíce překvapil záměr povolit na některých českých dálnicích stošedesátikilometrovou maximální rychlost. Ať přemýšlím jak přemýšlím, nedokáži si vysvětlit, jak by mohlo toto opatření přispět k nastolení pořádku a snížení nehodovosti na českých silnicích.

V této souvislosti je možná štěstím, že novelizace zákona o lesích není aktuální. Po vzoru ministerstva dopravy by ministerstvo zemědělství mohlo přijít s návrhem na zvýšení podílu smrkových monokultur, zvyšování stavů zvěře, možná se zákazem vstupu do lesů či zavedením toulavé seče. Doufejme, že se podobné představy nenaplní ani u zákona o státním vlastnictví lesa. Potenciální tvůrci tohoto zákona by se mohli v dobrém inspirovat v článku Martina Flory na téma správa státních lesů v okolních zemích (str. 4-7) a pokusit se v České republice vytvořit funkční systém správy lesů v majetku státu.  

Dopady nestabilního českého podnikatelského prostředí přiměly Lesní společnost Přimda k rozšíření aktivit společnosti do zahraničí. Rozhovor s Jindřichem Stejskalem (str. 8-10) přináší mnoho zajímavých a konkrétních informací o fungování české firmy v Irsku.

Aktuálním tématem posledních měsíců v ochraně lesa je aplikace houbového patogenu jako ochrany proti kůrovci. Tuto metodu popisuje ve svém článku prof. Zdeněk Landa (str. 14-15). 

Na konci září se v Hradci Králové začaly otevírat obálky zadávacího řízení ke střednědobým zakázkám komplexní lesnické činnosti pro období 2008-2010. U lokality OM (odvozní místo) se soutěží o to, která firma nabídne nejmenší cenu za práce. U lokality P (při pni) je rozhodující pro výběr nejvhodnější nabídky, kromě ceny pěstebních a těžebních prací, cena, kterou uchazeč nabídne za dříví. Nyní nastává období, kdy můžeme pouze netrpělivě čekat, jaký osud tato výběrová řízení potká. Po sérii neúspěšných pokusů by životaschopné řešení bylo milým překvapením. O vývoji výběrových řízení LČR se pokusíme informovat v dalších číslech Lesnické práce.

S přáním příjemného podzimu a pozdravem Lesu zdar

Jan Příhoda