Chladnokrevní koně v České republice

Ivan Petrtýl

Chovatelství chladnokrevných koní má na našem území dlouholetou tradici. Povaha zemědělské a lesnické práce vyvolala potřebu chovu těžkých koní vytrvalých a ochotných k práci. V rámci jednotlivých zemí se tak vytvořily oblasti s chovem chladnokrevného koně na podkladě dvou plemen – norického a belgického. Cílenou chovatelskou prací a výběrem vhodných jedinců v populaci se na našem území rozšířila tři chladnokrevná plemena – českomoravský belgický kůň, norik a slezský norik.

Charakteristické rysy a chovné cíle jednotlivých plemen jsou definovány v řádech plemenných knih.

Českomoravský belgický kůň

Českomoravský belgický kůň je chladnokrevný kůň dospívající ve třech letech. Je středního čtvercového rámce s dobrým osvalením a minimalizací exteriérových vad. Charakterizuje jej menší ušlechtilá hlava s živým okem, kratší vysoko nasazený krk, dobře utvářená lopatka, hluboký a prostorný hrudník, kratší středotrupí s dobrou horní linií, kratší pevná bedra, mohutná, dlouhá, široká, skloněná a štěpená záď. Fundament koně je suchý a kostnatý, klouby výrazné, spěnka kratší a pružná. (Fundamentem se rozumí klouby a šlachy, např. suchý jemný, bez otoků a deformit).

Českomoravský belgik je pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu, bez charakterových vad, dobře živitelný, pohyblivý, s výraznými chody.

Norik

Norik je chladnokrevný kůň, dospívající ve čtyřech letech. Je mírně delšího rámce, s dobrým osvalením.

Charakterizuje jej těžší mohutná hlava s výrazným okem, středně dlouhý krk, středně vysoko nasazený mírně výrazný kohoutek, dobře úhlovaná až strmější lopatka, prostorný, středně hluboký, delší a oválný hrudník, se středně dlouhou volnější horní linií, středně dlouhá pevná bedra, mohutná, středně široká a dlouhá, oválná, mírně štěpená a svažitá záď. Fundament silný, kostnatý, suchý, s menším výskytem rousů, kopyta pevná, pružná, dobře utvářená. Klouby méně výrazné s náznakem lymfatičnosti, spěnka krátká, pevná.

Českomoravský belgik je pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý, se středně prostornými chody.

Slezský norik

Slezský norik je chladnokrevný kůň dospívající v pěti až šesti letech. Je mírně delšího rámce, s dobrým osvalením. Charakterizuje jej velká ušlechtilá hlava s oválnou očnicí, vysoko nasazený střední až dlouhý klenutý krk, často s mírně výrazným kohoutkem, dlouhá, dobře úhlovaná až strmější lopatka, umožňující vydatný a prostorný chod, hrudník středně hluboký, široký, oválný, středně dlouhý, se středně dlouhou volnější horní linií, středně dlouhá, dobře vázáná pevná bedra, mohutná, středně široká a dlouhá, oválná, mírně štěpená a svažitá záď. Fundament suchý, kostnatý, klouby a šlachy výrazné, suché. Kopyta pevná, pružná, dobře utvářená, spěnka krátká až středně dlouhá, pevná a pružná.

Slezský norik je pracovitý a dobře ovladatelný kůň přiměřeného temperamentu, dobrého charakteru, dobře živitelný, pohyblivý, s výraznými prostornými chody.

Jak vyplývá z chovných cílů jednotlivých plemen, na každé z nich mají chovatelé mírně odlišné nároky po stránce exteriérové, ale všechna tři plemena mají shodný chovný užitkový cíl – pracovitost, ovladatelnost, charakter, temperament a dobrou živitelnost.

Využití chladnokrevných koní

V minulosti sehrávali chladnokrevní koně svoji nenahraditelnou úlohu v zemědělství a lesnictví. S postupem mechanizace a industrializace zemědělství byla úloha koní v zemědělství zcela potlačena a zůstalo pouze jedno odvětví, ve kterém jsou koně, navzdory postupující mechanizaci, dodnes nenahraditelní, a tou je manipulace se dřevem. Přibližování koňmi je šetrné k lesnímu ekosystému a zároveň se zde nabízí otázka nahlížení na koně jako na obnovitelný zdroj energie. Kůň jako živý organismus je spotřebitelem i producentem energie zároveň. Navíc pro výkon práce je potřeba doprovodných profesí ve sféře služeb, jako jsou např. kováři, sedláři a veterinární lékaři. V současné době je zastaven pokles početních stavů chladnokrevných koní. Jejich další nárůst je závislý na objemu práce, který bude určen pro koňské potahy, a na podílu importovaných chladnokrevných koní ze zahraničí. I když mají chladnokrevní koně určitý prostor v oblasti nenáročného rekreačního ježdění, jejich stěžejní úloha zůstává i nadále právě v šetrném působení v lesních porostech. Proto je nutno vyvinout maximální úsilí ze strany chovatelů a kočích, aby se chovu chladnokrevných koní a profesi kočích dostalo odpovídající prestiže. Ovládání koňského spřežení v náročných podmínkách lesní práce je totiž možné přirovnat k drezurní úloze nejvyššího stupně náročnosti.

Chov koní byl a je nedílnou součástí historie lidstva a chovatelé koní byli v minulosti vždy uznáváni a vysoce ceněni. Plemena českomoravský belgický kůň a slezský norik jsou zařazena do programu na ochranu genových zdrojů domácích plemen hospodářských zvířat. Jsou to plemena koní, která se působením místních podmínek a chovatelské práce adaptovala a v některých aspektech předčila původní plemena, na jejichž základě vznikla. Dnes máme v rukou dědictví, které je nenahraditelné, a nevhodným zásahem můžeme jejich populaci nenávratně poškodit, nebo dokonce zničit. Aby k tomu nedošlo, je nutná spolupráce těch, kdo koně chovají, a těch, kdo jim dokáží zajistit dostatek prostoru na trhu práce.

Adresa autora:

Ing. Ivan Petrtýl

Svaz chovatelů chladnokrevných koní

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: archiv ASCHK ČR.