Lesní pedagogové v Olomouckém kraji připravují Panevropský týden lesů

Dne 7. 3. 2008 se na Krajském úřadě Olomouckého kraje sešli lesníci z Olomouckého kraje, kteří se aktivně zabývají lesní pedagogikou. Schůzku iniciovala Vladimíra Janotová z odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Lenka Chudobová z odboru životního prostředí a zemědělství. Setkání se zúčastnili zástupci SLŠ Hranice a SLP Hranice, zástupci z LČR s. p., LS Javorník, LS Jeseník, LS Frenštát pod Radhoštěm, KI Šumperk, zástupci z MěÚ Šumperk a MěÚ Uničov, zástupci z pobočky ÚHÚL v Olomouci a zástupce ze Správy lesů města Olomouce.

Účelem setkání bylo společné seznámení, které umožní do budoucna vzájemnou informovanost o pořádaných akcích a výměnu zkušeností, ale také příprava na Panevropský týden lesů. Účastníci se shodli na tom, že některé aktivity směřované k tomuto týdnu uspořádají již v předstihu. V rámci Panevropského týdne uspořádají například přednášky lesníků ve školách a další akce, které si upřesní na příští schůzce, naplánováné na 11. 4. 2008. Pro pořádání aktivit v Olomouckém kraji byla ustanovena tři hlavní centra: první centrum je pro oblast jesenicka a javornicka, zastřešené KI LČR s. p., Šumperk, druhé centrum je v Olomouci, zastřešené pobočkou ÚHÚL Olomouc a Správou lesů města Olomouce a třetí centrum je v Hranicích, zastřešené Střední lesnickou školou v Hranicích ve spolupráci se Sdružením lesních pedagogů ČR. Ředitel SLŠ Hranice Ing. Kutý seznámil přítomné s činností pracovní skupiny pro jednotný postup v lesní pedagogice, jejíž činnost bude mít přímý vliv i na koordinaci aktivit v Olomouckém kraji.

Ing. Alice Palacká,
SLŠ v Hranicích