Editorial 8/2008

Vážení čtenáři,
vítám Vás u letního čísla Lesnické práce. Vzhledem k probíhajícím prázdninám jsme se rozhodli srpnové vydání věnovat z velké části mimoprodukčním funkcím lesa – především těm rekreačním. Mimoprodukční funkce se dnes skloňují ve všech pádech, jsou předmětem PR managementu, na druhou stranu mohou být i kontroverzním tématem, co je „nucen“ majitel ve svém lese „strpět“ právě např. v souvislosti s rekreačními funkcemi lesa. Tím, jak je les stále více chápán multifunkčně, dochází ke střetům zájmů mezi lesnickým hospodařením a přáním veřejnosti, která někdy až hystericky vnímá jakýkoliv zásah do lesa, třebaže je obnovní. Bude jen na nás lesnících, abychom osvětou, diskuzí a správně cílenou propagací dokázali přesvědčit veřejnost o nutnosti hospodaření v lese, k němuž patří i těžba. Ukázkou hospodaření pod drobnohledem veřejnosti je článek o lesích hlavního města Prahy.

Do budoucna lze počítat s tím, že les bude lidmi stále více vyhledávaným místem pro relaxaci a aktivní odpočinek, což s sebou ponese nejen střet zájmů mezi hospodařením a rekreací, ale vzniknou pravděpodobně i třecí plochy mezi jednotlivými rekreačními nároky jednotlivých skupin obyvatel. Příkladem sportovního vyžití využívajícího prostředí lesa, které získává v České republice stále více příznivců, je terénní cyklistika – aktivita, která se naopak u lesníků přílišné oblibě netěší. Článek o ní si můžete přečíst v tomto čísle.
Jaká je hodnota rekreační funkce daného lesa a zda ji lze vůbec zjistit – to se dozvíte v příspěvku o možnostech oceňování zdravotně-hygienických funkcí lesa.
Z aktuálního dění jsou pro Vás připraveny rozhovory týkající se situace kolem zadávání veřejných zakázek podnikem LČR s hlavními představiteli profesních organizací ČAPLH a SPLH, s generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p., a generálním ředitelem holdingu Less.

Přeji krásné prázdniny

Petr Darebníková