Editorial 2/2009

Vážení čtenáři,
situace v lesnicko-dřevařském komplexu se vyvíjí – dle očekávání – nepříznivě. Na odvětví tvrdě dopadá světová hospodářská krize, která začíná mít reálné důsledky – firmy přistupují k propouštění zaměstnanců. Podle některých odhadů může přijít v sektoru o práci až několik tisíc lidí. Zelená zpráva o stavu lesa uvádí, že v roce 2007 pracovalo v lesnických činnostech 19 398 lidí, což znamenalo 4,7% pokles oproti roku 2006. Za rok 2008 nejsou data ještě k dispozici, lze ale očekávat, že se již projeví nepříznivý vývoj způsobený notoricky známými příčinami – kalamity, světová finanční krize, která přerostla v krizi hospodářskou, nevhodně zadaná výběrová řízení. Vývoj zaměstnanosti v tomto roce bude hodně záležet i na politické vůli státu podat odvětví pomocnou ruku.
Na rozdíl od jiných odvětví ale k špatné situaci lesnických firem přispěl právě stát, který nebyl schopný za posledních pár let situaci v oboru stabilizovat. A je tu ještě jeden podstatný rozdíl – krizi v oboru nevyřeší jednorázová podpora státu, ale jasně daná koncepce, a především životaschopné řešení zadávání zakázek na práci v lesích. O tom, že je to úkol skoro nadlidský, se přesvědčilo několik managementů státního podniku Lesy ČR. Nezbývá než doufat, již po několikáté, že nový ředitel má v rukávu nějaké elegantní řešení na neduhy trápící lesnický sektor.
Situací kolem státního podniku se zabýváme téměř v každém čísle. Únorové číslo v tomto ohledu není jiné – na prvních stranách  vám přinášíme rozhovor s bývalým ředitelem státního podniku LČR a současným náměstkem ministra zemědělství pro lesní hospodářství Jiřím Novákem o jeho působení v LČR a jeho dalších plánech na novém postu.
Česká republika již více než měsíc předsedá Evropské unii. V průběhu našeho předsednictví se budou v časopise objevovat články na téma Evropská unie a lesnictví, jeden takový vám nabízíme v aktuální Lesnické práci.
V únorovém vydání najdete mimo jiné i sérii článků týkajících se národní přírodní rezervace Žofínský prales, aktuální článek o lýkožroutu severském a možnostech obrany proti tomuto škůdci, pohled do historie pilařství v České republice a samozřejmě mnoho dalších, věříme zajímavých článků.

Lesu zdar
Petra Darebníková