Medzinárodný workshop o komunikácii

Peter Gogola

Z iniciatívy Ministerstva zemědělství ČR sa v Pardubickom kraji od 3. do 5. júna 2009 konal medzinárodný workshop na podporu Akčného plánu EÚ pre lesníctvo „Taking Us out of the Woods“. Bol zameraný na podporu výmeny skúseností medzi jednotlivými členskými štátmi o environmentálnom vzdelávaní a informačných kampaniach, o podpore využívania dreva a o komunikačných stratégiách.

Náplň workshopu
Workshop sa uskutočnil v rámci českého predsedníctva v Rade EU v spolupráci s medzinárodným týmom špecialistov
na komunikáciu v lesníctve – Forest Communicators’ Network (FCN) a za organizačnej podpory Pardubického kraje a mesta Chrudim.
Prvé dva dni workshopu prebiehali prezentácie a brainstorming k návrhu obsahu budúcej komunikačnej stratégie EU v lesníctve. So zaujímavými a podnetnými prezentáciami vystúpili Marcel Riedl. (Fakulta lesnícka a drevárska ČZU v Prahe), o nadstavbovom kurze pre lesných pedagógov hovorila Alice Palacká (SLŠ Hranice na Moravě), výsledky práce s deťmi so zvláštnymi potrebami prezentoval Jan Zasadil (Lesy ČR) a Jan Řezáč (Nadácia dřevo pro život) hovoril o súťaži Dřevěný dům a ďalších aktivitách nadácie. Záujem svojou prezentáciou o komunikačnej stratégii lesníctva vyvolal Colin Morton (Forestry Commision, Veľká Británia), ale taktiež Andrea Perlis z lesníckej sekcie FAO v Ríme, ktorá bilancovala minuloročný Európsky týždeň lesov. Diskusie, nadväzujúce na prezentácie účastníkov konferencie, priniesli mnoho hodnotných podnetov pre následnú SWOT analýzu lesníckej komunikácie ako východiska pre formulovanie stratégie komunikácie pre lesníctvo v Európe. Dôstojné a pritom príjemné prostredie Múzea mesta Chrudim boli svedkami vzniku základov dokumentu, ktorý, ako povedal tím líder Forest Communicators Network Ingwald Gschwandtl: „ ... bude v na-sledujúcom období významným spôsobom ovplyvňovať komunikáciu lesníckych subjektov európskej dvadsaťsedmičky“.

Exkurzia
Poslední, tretí deň workshopu bol venovaný exkurzii do žrebčína v Slatiňanoch, kde sa účastníci zoznámili s českým národným plemenom kladrubského koňa. Exkurzia pokračovala do zvernice Janovice, ktorá je majetkom štátneho podniku Lesy ČR. Po minuloročnej veternej kalamite tu lesníci prebudovávajú vetrom zničené porasty na ohryzové plochy, políčka pre zver ale i ohradenú lokalitu, určenú na zalesnenie. Terénna ukážka bola rukolapným dôkazom vysokej profesionality českých lesníkov. Záver exkurzie mal športový charakter – pre účastníkov bol pripravený „rýchlokurz golfu“.

Východiská pre komunikačnú stratégiu
Vysoká úroveň organizačného zabezpečenia, kvalitné tlmočenie, pohostinnosť a bohatý program – tak možno stručne zhrnúť charakteristické znaky workshopu. Jeho výstup – východiská pre komunikačnú stratégiu – boli prezentované na desiatom stretnutí riaditeľov európskych lesníckych firiem (CESFO – Conference of European State Forestry Organizations) v Senohraboch pri Prahe v dňoch 9. a 10. júna a budú ďalej prediskutované na Stretnutí predstaviteľov štátnej správy lesov členských štátov EU 22. až 26. júna, na Stálom lesnickom výbore v Bruselu a na stretnutí FCN na jeseň vo Švajčiarsku.
Správa z workshopu včítane prezentácií a zborníku je na webovej stránke www.uhul.cz /mezinárodní aktivity.

Autor:
Peter Gogola, LESY SR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.