Úvodník

Začátek každého roku je obdobím, kdy pracují naplno ekonomická a finanční oddělení firem, která sestavují roční účetní výkazy a analyzují odchylky údajů skutečnosti s těmi, které byly obsaženy v plánu. A asi se nebudu příliš mýlit v odhadu, že tentokrát i ti nejlepší a nejzkušenější „plánovači“ porovnávají velmi rozdílná čísla. V době sestavování plánu pro rok 2009, na podzim roku 2008, jsme určitě všichni slyšeli o velké krizi, která se rychle šíří světem, ale konkrétní dopady na naše firmy jsme neuměli odhadnout. Nebyla to neodbornost, nebylo to podcenění. Tato krize postihuje téměř bez výjimky všechny obory hospodářské činnosti a tím se liší od výkyvů trhu, které jsme např. v papírenském průmyslu zažili od roku 1990 již několikrát. Papír je všudypřítomný a poptávka po něm závisí na tom, jak se daří jiným průmyslovým oborům. Pokud klesá HDP, papírenský průmysl reaguje také poklesem. Evropský papírenský průmysl zaznamenal v roce 2009 v průměru pokles asi o 15 %, podobně propadla také výroba tržní buničiny.

Firmám českého průmyslu papíru a celulózy se dařilo lépe a v objemech skutečných prodejů a výroby jsou velmi blízko svým plánům. To neplatí o ekonomických výsledcích, neboť dramatický pád cen výstupních produktů nemohl být kompenzován opatřeními v oblasti nákladů, která byla přijímána v rychlé reakci na nástup krize. Tuzemští výrobci papírenské buničiny a dřevoviny jsou významnými zpracovateli vlákninového dřeva a pilařské štěpky a svou pozici stabilních, finančně silných obchodních partnerů vlastníků lesa a lesnických společností prokazují i v této složité hospodářské situaci.

Aby takovéto přirozené a oboustranně prospěšné partnerství fungovalo také v příštích letech, je potřeba dosáhnout stavu co nejrovnoměrnějšího zásobení trhu jednotlivými sortimenty dřevní hmoty. Je potřeba provést úspěšně a v termínu výběrové řízení na lesnické zakázky státních lesů a je potřeba pracovat rozumně s biomasou pro výrobu energie tak, aby nebylo spalováno dřevo zpracovatelné na papírenské výrobky s mnohem vyšší přidanou hodnotou.

Je zřejmé, že v posledních letech dochází na trhu se dřívím k výrazným změnám struktury na straně nabídky a také poptávky. Zpracovatelé nutně potřebují ke svým strategickým rozhodnutím objektivní informace o reálných zdrojích dřevní suroviny v horizontu příštích deseti, dvaceti let. Proto je velmi důležité, že po několika letech odmlky začne v nejbližší době, po dohodě mezi KLDS a ministerstvem zemědělství, opět pracovat „meziresortní komise“ s tímto zadáním.

Ivo Klimša

prezident Asociace českého papírenského průmyslu