Dřevěný dům 2010 zná vítěze

Jan Řezáč

V rámci veletrhu Dřevostavby proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům 2010. Soutěže se zúčastnilo 42 autorů s 24 soutěžními pracemi. Celkem bylo oceněno 8 návrhů dřevostaveb v kategorii Návrh nízkoenergetického rodinného domu, 3 návrhy dřevostaveb v kategorii Realizovaný energeticky úsporný rodinný dům a byly rozděleny odměny ve výši 300 000 korun.

Vítězem v kategorii „Návrh“ se stal soutěžní exponát Ondřeje Mundla, na němž spolupracovali Ivan Štefan a Tomáš Pivnička.

Třetí ročník soutěže vyhlásily Nadace dřevo pro život, Moravskoslezský dřevařský klastr a Asociace dodavatelů montovaných domků pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a České komory architektů.

„Oceněné návrhy v obou kategoriích přinášejí dobrou odpověď odborné i laické veřejnosti, jak mohou moderní dřevostavby reprezentovat nově se rozvíjející životní styl – bydlení v domě postaveném s odpovědností k životnímu prostředí, v domě ze dřeva. Sousloví životní styl si dovolím podtrhnout, jelikož pro spokojený život v novém domě nestačí nízké faktury za vytápění stejně, jako nestačí překrásný výhled. Dnešní investoři požadují více a bydlení v moderní dřevostavbě jim to může nabídnout,“ uvedl předseda hodnotící poroty soutěže Pavel Horák.

Soutěž o nejlepší návrh dřevěného domu má v České republice již tradici. Tento ročník byl třetím opakováním a oba předešlé se vždy setkaly s nemalým ohlasem. Cílem soutěže je najít nová, odvážná a zároveň funkční řešení, která budou opřena o kvalitní znalost návrhu a realizace domů na bázi dřeva. Architektura jakýchkoliv staveb je komplexní disciplínou a ani v této soutěži nebylo cílem ji vnímat jinak.

Tento ročník byl mimo jiné charakteristický dalším zpřísněním soutěžních podmínek, a téměř všechny odevzdané návrhy splnily přísná kriteria na jedničku, což je jistě potěšující. Lze si jen přát, aby na tomto dobrém základě vznikaly v našich končinách nové výrazně odvážnější stavby ze dřeva, tak jako je tomu v mnohých evropských zemích.

„V letošním ročníku soutěže byl velký důraz kladen na to, aby autoři museli promyslet a vypracovat podklady, které na projektanty klade stavební praxe, a nejen formální stránku návrhu. Soutěžní podmínky byly vypracovány v souladu s kriterii Dokumentu národní kvality, podle něhož řídí rozsah projektů a kvalitu výroby přední výrobci dřevostaveb na českém trhu. Soutěžící museli splnit řadu přísných kritérií: mimo grafické a výrazové stránky také vyplnit Protokol pro energetický štítek obálky budovy, zdokumentovat tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí a jejich ochranu proti vnitřní vlhkosti, vypracovat požárně bezpečnostní řešení stavby a spočítat statiku hlavních nosných částí. K tomu všemu bylo součástí návrhů předložení řešení nejožehavějších detailů v konstrukcích domů. Teprve takovéto komplexní zvládnutí návrhu může přinášet odborníky-projektanty v oboru dřevostaveb. Byl jsem velmi mile překvapen vysokou úrovní a kvalitou splnění těchto těžkých a nezvyklých kriterií u drtivé většiny soutěžních návrhů,“ řekl přezkušovatel soutěžních návrhů arch. Petr Vala.

„Často se lidé ptají, jestli máme dost dřeva na stavění dřevěných domů. Na jeden rodinný dům se spotřebuje v průměru 65 m3 dřevní hmoty ve formě kulatiny. V lesích České republiky přiroste za jednu sekundu 0,6 m3 dřevní hmoty. To znamená, že každých 108 sekund vyprodukují naše lesy tolik dřeva, kolik se spotřebuje na jeden rodinný dům. Dřevo potřebné na stavbu 1 000 rodinných domů naroste v lesích za 30 hodin! Kdybychom chtěli zvýšit podíl domů na bázi dřeva na celkové výstavbě na 20 %, v lesích nám k tomu nezbytně nutné dřevo vyroste za necelý týden. A pokud bychom chtěli všechny rodinné domy stavět ze dřeva, lesy nám k tomu dodají dřevo za jeden měsíc,“ řekl Tomáš Pařík, předseda správní rady Nadace dřevo pro život.

Soutěž, podobně jako v předchozím ročníku, pokračovala veřejným internetovým hlasováním (anketou) o nejhezčí soutěžní návrh.

Další informace k soutěži a obrázky ke stažení najdete na www.drevenydum.org.

Autor: Ing. Jan Řezáč

Nadace dřevo pro život

Foto: drevenydum.org

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.