Mladí lidé v evropských lesích

Marek Šuba

V letošním roce se uskutečnilo 2. kolo evropské soutěže YPEF (Young People in European Forests). Tato soutěž vznikla na základě aktivity polské Společnosti přátel lesa (Towarzystwo Przyjaciół Lasu) v roce 2009 a první kolo soutěže bylo připraveno pro školní rok 2010/2011.
Dne 13. října 2011 byla na Ministerstvo zemědělství svolána informační schůzka k pokračování soutěže YPEF v následujícím období. Zúčastnili se jí zástupci MZe ČR, ÚHÚL, SVOL, ČLS, lesnických fakult v Praze a Brně a středních lesnických škol z Hranic a Písku. Výsledkem tohoto jednání byla deklarovaná podpora zainteresovaných institucí na pokračování projektu YPEF a jeho vymezení jako soutěže lesnické, jejímž přínosem by měla být podpora lesnictví a lesnického vzdělávání v ČR. Zastřešení tohoto projektu převzala Česká lesnická společnost.
Základní model soutěže se konal ve 4 regionálních kolech, která uspořádaly střední lesnické školy. Národní finále pořádala FLD ČZU v Praze. Zásadním problémem pro uspořádání soutěže pro širokou veřejnost byla neochota LČR, s.p., podílet se finančně i personálně na organizaci této akce. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k redukované podobě soutěže za účasti družstev pouze z lesnických škol.

Soutěž
Soutěž YPEF je určena pro mládež ve věku 13–19 let. Soutěží se ve 2 až 3členných družstvech. Evropské finále se skládá z testu znalostí o evropských lesích. Následně probíhá prezentace o lesích a lesnictví v příslušné zemi. Na stránkách www.ypef.eu jsou zveřejněny studijní materiály, ze kterých jsou vytvořeny testové otázky. Organizace národních a regionálních kol je v kompetenci národních komisí, přičemž je doporučeno dodržovat strukturu jako v evropském finále. Soutěžním jazykem je angličtina.

Regionální a národní kolo
Regionální kola se uskutečnila ve dnech 26. a 30. dubna na středních lesnických školách v Hranicích, Písku, Trutnově a Žluticích. Z každé školy postoupilo jedno družstvo do národního finále, které se konalo 16. května v Kostelci nad Černými lesy. Skvělé setkání mladých budoucích lesníků zorganizovala FLD ČZU v Praze za podpory VLS, s.p. Družstva vždy absolvovala znalostní test a různé praktické úkoly. Vítězné družstvo ze SLŠ Hranice postoupilo do evropského finále v Estonsku.

Evropské finále
Cesta do Estonska na evropské finále YPEF by se neobešla bez podpory ČLS, MZe ČR, lesnické firmy RIDEX a rodičů účastníků. Soutěž se konala ve dnech 26. až 27. září v Sagadi v národním parku Lahemaa, vzdáleném asi 90 km od hlavního města Estonska Tallinnu, a zúčastnilo se jí 11 družstev. Ubytování bylo v hotelu nedaleko zámku
z 18. století, který je ve správě estonských státních lesů. Samotná soutěž a slavnostní vyhlášení výsledků probíhalo v historických sálech zámku.
První den dopoledne proběhl test v elektronické podobě, čímž se urychlilo hodnocení. Po obědě se konaly seznamovací aktivity a současně zasedala mezinárodní komise řešící další směřování a náplň soutěže. V odpoledních hodinách pak probíhaly prezentace jednotlivých zemí. České družstvo zvolilo představení myslivosti v ČR včetně ukázek loveckých signálů, neboť 2 členové družstva ovládají hru na lesnice. Celou soutěž vyhrálo družstvo z lesnické školy v Bruck an der Mur v Rakousku. Náš tým ve složení Barbora Kuličková, Jan Kikal a Václav Pecina se umístil po boji s družstvem Estonska na 7. místě.

Závěrem
Naši žáci ocenili přínos soutěže pro zdokonalení znalostí angličtiny, srovnání znalostí s vrstevníky z jiných evropských zemí a navázání kontaktů napříč Evropou. Ale to je jen třešinka na dortu. Smyslem soutěže na národní úrovni by mělo být zviditelnění a pozitivní reklama lesnictví jako oboru a lesníků jako odborníků na segment životního prostředí. Prvním krokem bylo zapojení vzdělávacích institucí do organizace soutěže, dalším krokem by mohlo být vstřícnější jednání státního podniku Lesů ČR jako největšího správce lesního majetku. Poté se jistě podaří zapojit do soutěže základní a střední školy v celé zemi. Zůstane jen u přání?    

Autor:
Ing. Marek Šuba
Střední lesnická škola Hranice
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Foto: autor