Projekt spolupráce jihočeských a bavorských myslivců

Ing. Josef Pubal

V úterý 9. prosince 2008 byla v bavorském městečku Mauth završena dlouholetá spolupráce jihočeských a bavorských myslivců slavnostním podpisem projektu „Síť biodiverzita a myslivost“. Tento projekt předkládá obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost společně s bavorským partnerem, jímž je Bavorský zemský myslivecký svaz, v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Svět myslivosti na Facebooku