K tvorbě koncepce myslivosti v ČR

Redakce

Situace kolem tvorby koncepce myslivosti v ČR se stává mírně nepřehlednou – v průběhu září se objevily zprávy o přípravě tohoto materiálu různými subjekty. Aktivitám UMO ČR je věnován samostatný článek, a tak jsme se pokusili stručně zrekapitulovat vývoj v uplynulých měsících z pohledu MZe a ČMMJ.

Svět myslivosti na Facebooku