Myslivost podle Nikolaje Čaušeska

Ing. Petr Ziegrosser

Rumunsko patřilo vždy mezi evropské státy s nejvyššími stavy zvěře. Od Černého moře po vrcholky Karpat, od jihu na sever, od východu na západ – takřka všude má zvěř příznivé podmínky pro svůj život. Na území Rumunska žije přes 30 druhů savců a více než 50 druhů ptáků, které lze lovit. Kvalita zvěře je velmi dobrá, rozmanitost druhů umožňuje téměř celoroční lovecké vyžití. K největšímu nárůstu stavů a rozšíření hlavních druhů zvěře došlo v Rumunsku v druhé polovině 20. století za vlády Nikolaje Čaušeska, nechvalně proslulého komunistického vůdce.

Svět myslivosti na Facebooku