Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost – jak moc regulují šelmy svou hlavní koři

Mgr. Miroslav Kutal

O tom, zda velké šelmy – především rys – mohou žít s myslivci ve společných honitbách, se ve Světě myslivosti opakovaně psalo, naposledy v č. 3/2006. Z posledně jmenovaného článku, jehož autorem byl doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., vyplývá, že vliv rysa na populace srnčí zvěře je velmi malý a nevylučuje myslivecké hospodaření. Lovem samičí zvěře rys v honitbách upravuje poměr pohlaví ve prospěch samců a zlepšuje kondici zvěře. Protože více dat z ČR není zatím k dispozici, přinášíme rozbor současných vědeckých poznatků z dalších evropských států, kde se výzkumníci zabývají vlivem velkých šelem na okolní prostředí. V prvním díle se zaměříme na problematiku ovlivňování početních stavů kořisti.

Svět myslivosti na Facebooku