Příběhy loveckých obrazů – Bohumil Siegl

Petr Šeplavý

V úvodu dalšího pokračování našeho seriálu o malířích ztvárňujících zvěř a myslivost si dovoluji čtenářům představit kresbu jelena táhnoucího na říjiště. I když byla částečně poničena vodou z Berounky při povodni v r. 2002, je na ní patrná vyspělost a mistrovské zvládnutí techniky. Stala se jednou z posledních kreseb tužkou, kterou Bohumil Siegl, jemuž jsou věnovány následující řádky, nakreslil ve svých pětadvaceti letech. Proč jednou z posledních? Tehdy ji totiž akademický malíř Václav Rabas ohodnotil následovně: „Vážený příteli, v kresbě tužkou jste dosáhl maxima. Změňte materiál a věnujte se barvě!“ V životě každého člověka nastávají osudové okamžiky, které na dlouhou dobu určí jeho další cestu. Pojďme v následujícím příběhu poodhalit životní pouť grafika, malíře, lesníka a myslivce Bohumila Siegla.

Svět myslivosti na Facebooku