Oborní chovy v Plzeňském kraji (I.)

Ing. Dalibor Pačes

Při představování oborních chovů v jednotlivých krajích ČR se v tomto čísle časopisu přesuneme do západních Čech – do Plzeňského kraje. Na jeho území najdeme celkem 14 obor, jejichž představení jsme rozdělili na dvě části. V první části budeme věnovat pozornost sedmi oborním chovům, z nichž čtyři leží v okrese Domažlice, dva v okrese Tachov a jeden v okrese Klatovy. Ve většině z nich je chován muflon a daněk evropský, v některých sika Dybowského a v jedné prase divoké.

Svět myslivosti na Facebooku