Kapitální trofeje v Levicích

Doc. Ing. Pavel Hell, CSc.

Při příležitosti 14. ročníku Levických poľovníckych dní (bližší informace přineseme v příštím čísle Světa myslivosti) se 27. března t. r. sešla v Levicích ad hoc svolaná komise CIC, aby ohodnotila 56 kapitálních trofejí, z nichž 45 dosáhlo bodové hodnoty pro udělení zlaté medaile.

Svět myslivosti na Facebooku