Ve Frymburku proběhl seminář jihočeských a bavorských myslivců

Mgr. Zdeňka Chmelová

Projekt přeshraniční spolupráce myslivců z jižních Čech s členy Bavorského zemského mysliveckého svazu (BJV) se zdárně rozvíjí. Důkazem je již druhý společný seminář, který se konal 1. prosince 2009 ve Frymburku u přehrady Lipno. Na semináři na téma „Honební právo v České republice a Bavorsku“ se sešlo přes 50 myslivců a myslivkyň z jihočeských okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, dolnobavorských okresních spolků BJV, hornorakouských okresních mysliveckých spolků, ale též zástupci státních i nestátních organizací působících v oblasti lesního hospodářství, Státní veterinární správy ČR a odborných škol z jihočeského regionu (Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Písek, Jihočeská univerzita České Budějovice).

Svět myslivosti na Facebooku