Je pro naši myslivost důležité, jak dopadly volby v ČMMJ?

Ing. David Vaca, Ph.D.

Když jsem si před pěti lety dovolil otevřeně diskutovat o volbách do vrcholných orgánů naší největší myslivecké organizace a o jejím dalším směřování (Svět myslivosti č. 11/2005), tehdejšího jednatele ČMMJ Vladimíra Broukala to natolik rozlítilo, že mi zakázal vstup na volební sjezd, stěžoval si na mne u majitele nakladatelství, hrozil soudy a v časopisu Myslivost zveřejnil pomlouvačný článek, na který mi nebylo umožněno reagovat. Tyto způsoby jednání jsou snad již minulostí. Některé vnitřní problémy se ČMMJ podařilo v uplynulých pěti letech vyřešit, jiné však přetrvávají, ale nemluví se o nich.

Svět myslivosti na Facebooku