Národní lesnický program II a myslivost

Ing. Miroslav Sloup

V současné době se mezi myslivci stále častěji hovoří o Národním lesnickém programu II (NLP II) a jeho dopadech na myslivost. Coby koordinátor projektu za Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, jenž byl pověřen zpracováním návrhu konkretizace opatření pro jednu z tzv. klíčových akcí, jíž je dosažení vyváženého stavu mezi lesem a zvěří, jsem byl redakcí Světa myslivosti požádán o zpracování informace na toto téma.

Svět myslivosti na Facebooku