Sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku

Redakce

Ministerstvo zemědělství ČR připravilo sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku. Hodnota zvěře je určena prostřednictvím minimálních nákladů na vrácení jedince téhož druhu do honitby, tj. uvedení věci do původního stavu. Pro celkovou hodnotu trofejové zvěře je nutné připočítat i hodnotu trofeje. Materiál má pomoci Policii ČR při řešení případů pytláctví.

Svět myslivosti na Facebooku