Stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému

Petr Žaba

Národní lesnický program II (NLP II), schválený usnesením vlády ČR, ukládá kromě jiného dosáhnout vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Realizaci tohoto úkolu, který je zařazen v NLP II jako klíčová akce 11 (KA 11), podrobně představil Ing. Miroslav Sloup v únorovém čísle Světa myslivosti. V tomtéž čísle našeho časopisu doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., přes pozitivní přínos práce expertní skupiny pro řešení KA 11 upozorňuje na problémy realizace nově navrhované metodiky plánování lovu. Oba autoři výstižně popisují současný stav mysliveckého plánování, oprávněnou kritiku nepřiměřeného tlaku zvěře na les v některých oblastech i nutnost změny. Jako lesník a myslivec tuto situaci vnímám a jako praktik si myslím, že lze najít způsob, jak uvést do praxe stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému. Je však nutné provést několik kroků.

Svět myslivosti na Facebooku