Pytlácké příhody

Ing. Milan Slavinger

Pytláctví se vine myslivostí jako červená stuha od samého jejího počátku až do dnešních dnů. Vždy bylo považováno za protiprávní jednání a byly za něj ukládány ty nejpřísnější tresty, včetně trestů hrdelních. Přesto se jej nikdy nepodařilo vymýtit. V průběhu času se měnily nejen důvody k pytláctví, ale i způsoby jeho provozování. V minulosti se pytláctví dopouštěli nejen chudí lidé, ale i měšťané či šlechtici, mnohdy i lesní personál. Pohnutky byly různé – někdo pytlačil z důvodu existenčních, jiný z náruživosti a lovecké vášně, další ze zištnosti.

Svět myslivosti na Facebooku