„Pocta české myslivosti“ v senátu Parlamentu ČR

MVDr. František Fejfar

Řád sv. Huberta ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu uspořádal 9. června t. r. ve Valdštejnské zahradě v Praze slavnostní setkání přátel myslivosti, aby v duchu svého novodobého poslání vzdal i v hlavním městě hold české myslivosti.

Svět myslivosti na Facebooku